Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 36 en 27, no. 1.
1438-05-26

1438. Maand. na Hemelvaart, Sipculo.
Otto Scroders, Proost, Margaretha van Zenden, Priorin, en het Convent van St. Marienrode, bekennen verkocht en overgegeven te hebhen, met belofte van waarborg, aan den Prior en het Convent van Zibekelo, zes schepel rogge Twenter mate, beschapene tienden uit het erf Meijghantes onder het kerspel Ulzen.
In het Nederduitsch. Met twee wat besehadigde zegeltjes in gr. w.
Annex aan het later gevonden stuk van donderdag na Palmen 1347.