Zwolse Regesten, Regest 1599

1437-02-17
op sonnendach Invocavit.
Herman ten Busch en Werner [Poppe?], bruiloftslieden namens Johan Poppe en Lambert van Yrte en Johan van Millinghen, bruiloftslieden namens Griete (Holting), dochter van Dirc Holting, verklaren, dat Johan Poppe aan Griete, zijn bruid, het volgende gegeven heeft:.... en dat Diric Holting als bruidsschat vanwege Griete (Holting), zijn dochter, aan Johan Poppe het volgende gegeven heeft:
1. een tiende, die Diric Holting van Willem Risenberch gekocht heeft, gaande uit de buurschap toe Diffell (Diffelen) in het kerspel van Herdenberghe;...etc.