Sibculo Klooster Archief, Cartularium II, fol. 25, blz. 49: R. A. reg. 45
1433-02-21
Op sunte Petersavent ad Cathedram.
Herder Staels verklaart te hebben verkocht aan Mille Scapes met haar kinderen Henrick, Roloff en Barbara Scapes, een rente van 6 mud rogge Zwolsemaat uit zijn erf ten Crumenhave (Krommenhof), gelegen in de buurschap, mark en het kerspel Hemisse; onder mededeling dat hij die rente met hand en mond aan kopers heeft geleverd. Als dedingslieden worden genoemd Roloff ter Maet, Frederick van Diffelen, Lefert van Bergenthem, Johannes Stael en Lambert die Smyt.