Sibculo Klooster Archief
1432-04-24
Arnt Blanckevoert, richter ten Hardenberghe, verklaart dat Lambert Pademans verkocht heeft aan Prior en Convent van Galileen, anders geheeten Zibekeloe, ord. Bern, een stuk lands van Veldinc, gelegen ten oosten van Volmerinc camp, in het kerspel van Hardenberghe, buurschap Bergenthem, onder garantie van ongestoord bezit. Gerichteslude: Johannes Veltcamp en Egbert Wulbede.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert twe ende dertich up sente Mercus avontdie Ewangelist.

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 22, no. 1.
1432-04-24

1432 St. Marcusavond Euangelistæ. Sipculo.
Arend Blanckevoert, gezworen Rigter ten Herdenberge, bekent, dat Lambert Pademans, ten overstaan van hem en gerigtslude verkocht en beloofd heeft te waarborgen aan den Prior en het Convent van Galilea, anders geheeten Zibekelo, een stuk land van Veldinc, ten oosten van Volmerinckamp in de buurschap van Bergenthem onder het kerspel van Hardenberg, met toezage van overdragt op het eerste opontbod en schadelooshouding deswegens.
In het Nederduitsch. Gerigtslude: Johannes Veltcamp en Egbert Wulbede.
Met een gaaf zegel van Blanckevoort in br. w. voorzien.
In het vak van 1426 - 1435 van kast No. 1 op kamer A.