Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 20 en 21, no. 12.
1432-02-22


1432 Petri ad Cathedram. Sipculo.
Derk van Bevergheren i n Scuttorpe, Arnoldus Graes, Wessel Luden, perpetui vicarii, Johan Voet de jonge, Drost te Nijenhuis, wijzen, als exeeuteuren testamentair van wijlen den Priester, Heer Egbert Bilrebeke, eenige erven aan, waaruit de 25 molt koorn, bestemd voor de door hem in het klooster Sipculo gestichte Vicarie, moeten komen.
In het Latijn. Bezegeld door Heer Evert Swaene, kanunnik van Plechelmi kerk te Oldenzaal, namens v. Bevergherenu, alsmede door Graes, Luden en Voet. Het eerste zegel wat besehadigd in gr., de drie anderen nagenoeg gaaf, in br. w.
Annex aan het later gevonden stuk van donderdag na Palmen 1347.