Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 20, no. 10.
1431-08-23

1431. Op Bartholomei avond. Sipculo.
Johan de Blawe en Fenne zijne echtgenoote, bekennen aan den Prior en het Convent van Galilea te Sibekelo verkocht te hebben hun aandeel aan hetzelfde erf ten Velthove.
In het Nederduitsch. Behalve door de Blawe ook ten zijnen verzoeke door Johan Haghen en Albert Hoek bezegeld, wier zegeltjes er nog in br. w. aanhangen.
Deze vier stukken sub a° 1431, n°. 7, 8, 9 en 10, in kast n°. 1 op kamer A.