Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 19, no. 7.
1431-08-05

1431. Zond. na Petri ad vincula. Sipculo.
Dirik van der Veste en Oda zijne eehtgenoote, Henrik en Metta Oving, Oda's kinderen, Derk Oeving, priester kerkheer to Empne in de Drenthe met Albert Hake, momber dier kinderen, bekennen verkoeht en overgegeven te hebben aan den Prior en het klooster van Galilea te Ziebekelo, het vierdedeel van het erf ten Velthove in do buurschap Gietele onder het kerspel Opvoirst in Veluwe, met belofte van waarborg.
In het Nederduilseh. Bezegeld door van der Veste, den priester. Oeving en momber Hake.
De drie zegels gaaf en in br. w.
Annex de drie volgende stukken.