Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 19 en 20, no. 9.
1431-08-03

Vrijdag na Petri ad vincula.. Sipculo.
Derk Oving voormeld, transporteert op het Convent boven genoemd, vier akker van dat erf, voorts zijn derde part aan en nog een oude mark jaar-rente uit hetzelve, behoudens den Abt van Pruemen siin steden pachtes.
In het Nederduitsch. Behalve door Oving, mede door Johan Haghen en Johan den Blauwen ten zijnen verzoeke bezegeld. Alle drie zegeltjes gaaf in br. w.