Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 19, no. 8.
1431-08-02


1431. Donderdag na Petri ad vincula. Sipculo.
Derk Oving, priester kerkheer tot Empne in der Drenthe, schenkt tot een regt testament voor zijne en zijner ouderen ziel aan het Convent van Sibculo, al zoodanig tinsgoed als hij heeft onder bovengenoemd erf ten Velthove in het kerspel Voerst.
In het Nederduitseh.
Behalve door Oving, ook ten zijnen verzoeke door Hessel van Averenck eu Johan Haghen bezegeld.
Alle drie zegeltjes gaaf, in br. w.