Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 18, no.4.
1431-06-20

1431. Woensdag vóór St. Johan Baptisten to Middezomer. Sibculo.
Johan van Sconenvelde, anders geheeten van Gravesdorpe, en Mechtelt zijne echtgenoote, sehelden voor zieh en hunne erfgenamen die genade en wederlose weder aan bovengenoemd Convent kwijt.
In het Nederduitsch. Van Sconeveld's zegel in lceht br. w., doeh wat beschadigd.
Beide stukken sub aº 1431, N°. 3 en 4 in 't vak vau 1426 - 1435 van kast No. 1 op kamer A.