Uitloggen

Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 15 en 16, no. 2.
1430-11-12


1430 Gudes dages na Martini Episcopi. Sipculo
Henrik Wolff, Rigter van Veluwen, doet kond, dat Rembolt Janszoon en Johan Jan Remboltszoon's zoon gebroeders, voor zich zelven, Agnes wijlen Jan Remboltszoons eehtgenoote en Mechtelt hare dochter onder momberschap van Johan Luijtht ten overstaan van hem en gerigtslieden op den Prior en het Convent van Galilea, anders geheeten van Sijbkeloe, overgedragen hebben drie morgen in Weijenberger marsch onder de buurschap Vorgten en het ambt van Heerde en twee mede-borgen, Willem van Drecht en Willem te Weijenberge, hebben gesteld, dat Willem en Griete, Jan Rembolts zoon 's kinderen, tot mondigheid gekomen zijnde, mede transport van dit drietal morgen ten behoeve van bovengenoemd klooster zullen doen.
In het Nederduitsch. Gerigtslieden : Jan Haghen, Jacob ten Sterte en Jacob te Merkeloe. Wolff's zegel in br. w. nog gaaf.
Ter plaatse als voren.

Naamdagen van heiligen in Hardenberg