Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 13, no. 3.
1429-08-14

1429 Vigilia assumptionis MariƦ.
Broeder Henrik Ovinck, Proost van St. Marienberg in Zalland, stemt wegens de onbekwaamheid van den bestuurder der parochiale kerk in den Hardenberg, geheel en al toe. in de stichting en dotatie der vicarie ter eere van St. Chrispus, Benedictus en St. Bernardus te Sipculo, door den priester Egbert Bilrebeke opgerigt.
In het Latijn. Met het nog bijna gave zegel van het klooster van Zwartewater in br. w.
Annex aan het later gevonden stuk van donderdag na palmen 1347.

 


Klooster Zwartewater nazien:

anno Domini MCCCC vicesimo nono in vigilia Assumpcionis beate Marie virginis.