Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel V
1429-03-10
Roedolff enz. draagt aan Esken ten Velcamp de Berchvrede geheeten de Veenbrugge met toebehooren op, om die als Castellein te besturen, evenals zijn voorganger Frederic van Diffelt; daar Esken dezen 173 gl. (11 vlaamsche groot voor 1 gl. en 1 plak gerekend, en 11 lichte gl. die de Postulaat nu te Deventer laat slaan, voor 2 1/2 lichte gl. gerekend) afbetaald heeft, welke door Fr. van Blanckenheim vertimmerd zijn, zal hij niet afgezet worden, voordat die som hem terugbetaald is, terwijl dit in elk geval niet binnen de 6 jaar geschieden zal als hij zijn ambt trwouw waarneemt.
Door R. bezegeld. Gegeven te Vollenhoe.

In de kantlijn: des donredages na den Sonnendage letare Jherusalem