Sibculo Klooster Archief
1426-06-21
Broeder Johan prior en het gemeene convent van het klooster Galilea in Zijbekeloe oorkonden, dat zij aan de volschuldige hoorigen Johan Walraven en zijn vrouw Ghese en aan hunne nakomelingen, die hoorig zullen zijn aan het klooster, beloofd hebben, dat zij hun, wanneer zij met achterlating van wettige kinderen komen te sterven en mits zij hun erf niet zonder verlof in de steek hebben gelaten, niet meer zullen afnemen dan de helft van hunne viervoeters.
Int jaer etc. MCCCCende XXVI Agnete virginis.