Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528), Regest 2468
1426-06-06
1426 des Donersdage nae sant Bonifacius dach.

De postulaat Rodolff scheidt de buurschap Holthoen en het huis ter Scheder van het ambt van Zallant en vereenigt ze met het huis te Coverden.