Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 5, no.2.
1424-06-28

1424 Petrii et Pauli avond. Sipculo.
Lubbert Johanszoon en Herman Bick, Sehepenen in Deventer, verklaren, dat Derk Gelmers, als gerigtelijke volmagt van Marcquard Breder, wijlen Lubbert Breders zoon, op Johan Seijnen-zoon, ten overstaan van hen heeft overgedragen het aandeel van Marquard bovengenoemd aan eene hoeve in de zeventien-hoeven onder Tuijlre marke, kerspel ter Wolde, geland tusschen Steven Momme van Keken, Johan Hagen, de groote wetering die over den toge gaat, en de kromme wetering ten Nijenbroke waart.
In het Nederduitsch. De zegeltjes der beide sehepenen in br w., zoo goed als gaaf.
Annex een charter van 1453 (1452).
Ter plaatse als voren.