Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel III, blz. 3 en 4, no 4.
1424-03-18


1424 Zond. Reminiscere. Sipculo.
Alfer van der Schuren, verkoopt ten overstaan van Lubbert Averheijne, Rigter te Ommen, en keurnoten, aan den Prior en het Convent van Galilea in Sijbekelo, Cistercienser Orde, negen mud goede rogge Zwolsche marktmate als jaarrente uit zijn, aan het Sticht Utreeht leenroerig, erve ten Nijenhues in de buursehap Vilsteren onder het kerspel van Ommen, acht dagen vóór of na Lichtmis, jaarlijks te leveren in des Convents uithof ter Marienborch.
In het Nederduitsch. Gerigtslude: Steven Puest, Rijcquijn Roerinck en Hughe Sticker.
Het zegel van Alfer er afgevallen, dat van den Rigter in br. w., zeer beschadigd.
Buiten op: Vacat ista littera.
In het vak van 1420 - 1425 van kast No. 1 op kamer A.