Sibculo Klooster Archief
1423-08-10
Albert Crullinc, richter te Hardenberghe, verklaart dat Hinric die Hovesche, Henric Essinc, Jan Maes de jonge, Jan Maes zijn vader, Robert Middesderping, Ghert Waterman, Ghert, Lambert, Henric en Egbert Pading, als mede erfgenamen der marke van Bergenthem, hebben verkocht en overgedragen aan Prior en Convent te Galilea in Zibekelo hun aandeel aan hunne waertale van de hofstede van hunnen uithof te Marienborch c.a. met een stuk land gelegen bij den Ulencamp. Gerichteslude: Albert Bole van Vilsteren en Rolof ter Maet.
Int jaer ons Heren dusent vierhondertende XXIII up sinte Laurentiusdach.