Sibculo Klooster Archief
1422-01-26
Cyse van der Schuren, als leenheer, en Alpher van der Schueren zijn momber, verklaren, dat Gheert ten Busche heeft in leen opgedragen aan Prior en Convent in Galilea te Zebekeloe de grove en smalle tienden ten Verwerke, gelegen in het kerspel Hardenbergh, buurschap Nijenstede en de tienden gr. en sm. over Reijninck, gelegen in het kerspel en de buurschap Hemijs zooals Gheert diein leen placht te houden van Helmich van der Schuren, Cyse's vader, te verheergewaden met 3 oude ponden onder hulderschap van Herman van Rechter. Leenmannen van het sticht: Sweder Schotte en Gheert Mulert. Ghegeven int jaer onses Heren dusent vierhundert ende twe ende twintich des anderen daghes nae sunte Pauwelsdach conversionis.