Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel II, blz. 254
1421-11-12
Des anderen gudens daghes na St. Marten in den winter (akte komt na die van O.V. Assumtio)
Jonker Henrik van Gramsberghe verklaart aan den Prior en het Convent te Galilea op Zebekelo, verkocht te hebben, zijn aandeel van de hofstede van hunnen uithof te Marienborch, met een stuk land bij den Ulenkamp in de buurschap Bergentheim, en beloofd hun dezelve te zullen waarborgen.
Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert eynende twintich des anderen Gudensdaghes nae sunte Mertijnsdaghe komende in den wynter.