Sibculo Klooster Archief
1418-10-29
Fredericus, bisschop van Utrecht, approbeert op verzoek van Egbertus Bilrebeke, alias de Oetmersshem, priester, de door dezen gestichte vicarie in het klooster Zybekelo, verklaart dat dit alseen beneficium zal worden beschouwd, en de daaraan geschonken goederen als kerkelijke zullen worden geacht, en institueert den stichter als eersten vicarius.
Datum anno Domini Millesimoquadringentesimo decimo octavo crastino sanctorum Symonis et Jude Apostolorum.