Sibculo Klooster Archief
1418-10-11
Egbertus Bilrebeke, alias van Oetmersshem, priester, verklaart te stichten ter eere Gods, van de maagd Maria en alle Heiligen, en tot behoud zijner ziel, eene vicarie in het klooster der H. Maria, gen. Galilea in Zybekelo (Sibculo), van de orde der Bernardijnen of Cisterciensers, voor welke vicarie hij verschillende landerijen aanwijst, waaronder het huis en erf Ledebrinck, door hem van Albertus Cornute gekocht, verzoekende hij tevens aan Fredericus, Bisschop van Utrecht, hem als vicarius te willen benoemen, en in 't vervolg de collatie op te dragen aan den Prior van bovengenoemd klooster. Datum anno Domini Millesimo quadringentesimo decimo octavo crastino santorum Gereonis et Victoris martyrum.