Huis Werkeren
ongeinventariseerd, blz. 22 en 22b
1416-10-01
\BES verscheen Johan Herwerdinck en verkocht met consent van zijn Juncker Hindrick van Gramsbergen, het erve, hof- en pachtgoed, geheten Herwerdinck, gelegen in het kerspel Hardenberg, buurtschap Holtheme aan Johan Altinck en diens vrouw Fenne. Fenne was een zuster van de verkoper. De verkoper behoud een stuk land op neuelencamp [] en duest ware in den broke. In tegenwoordigheid van Johan Sonecamp, Rotger thoe Messels, Albert thoe Cote []. Heer Johan de Witte en Johan Schonecampe zegelen de brief in 1416 [] op sunte remigius dach

Johan Herwerdinck verkoopt aan Johan Altinck fennen synen wive en hun erfgen. met consent van mijn jonker Hendrick van Gramsbergen dat erve geheten is Herwerdinck ... en pachtgoed is gelegen in kerspel Hardenberg buurschap van Holtheem mit torve etc. - stuk land op de revelenkamp? - aanwezig Johan Sconecamp Rotger thoe Messels Albert thoe wtt? of thou cott?