Klooster Galilea Maior te Sibculo

Toegang 0185.1, regest 19.
1403-09-01

Rolof van den Zande, richter te Hardenbergh, verklaart dat Herman die koster, Rémmelt zijn zoon, Egbert ten Oestendarpe, Johan Reyning en Volker Aneking, waarvan sommige 60 en meer jaren oud zijn, getuigd hebben dat de Crummehof, gelegen in het kerspel van Hardenberch in de marke van Heijmese een edel, onverbroken eigen was, hetgeen zij ook van hunne ouders hadden gehoord.
Koernoten: Johan Schonekamp, Egbert Velding, en Goede van Kreijenschote.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent vierhundert ende drie op sunte Egidius dach.

Met het uith. z.v.d. richter in gr. wasse. o.n. Sibculo XV.
v. Doorn T.R.

 


Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel II, blz 111, no.
1403-09-01

Op St. Aegidius. Roelof van den Zande, gezworenen Richter te Hardenberg, doet kond, dat Herman De Coster, Remmelt zijn zoon, Egbert ten Oostendorpe, Johan Reining en Volker Aveking, aan sommige van welke wel 60 jaar lang of meerder heugde, Ten overstaan van hem en keurnoten hebben verklaard, dat de Krommehof, in het kerspel van den Hardenberg en marke van Heemse gelegen, een onverbroken een edel eigen was, en dat zij zulks ook wel gehoord hadden van hun ouders, wier geheugen nog 60 jaar verder had gereikt.

In het Nederduits.
Keurnoten: Johan Schonekamp, Egbert Velding en Goede van Kreijenschote.