Zwolse Regesten, Toeg. 700, Regest 0534
1398-07-24
In 't jaer onss heren dusent driehondert acht ende neghentich op sante Jacobsavond.
Herman van Wytmen, ambtman van Zalland, verklaart in aanwezigheid van Wermer Johannssoen en Rutger van Bircmede als gerichtslieden, dat Hillebrant die Bleke en Lutgaert, zijn vrouw, het volgende bepaald hebben:
1. zij hebben een altaar in de onsser liever Vrouwenkerke in Zwolle opgericht ter ere van de moeder Gods de maghet sante Marien, sante Marien Magdalenen en in het bijzonder ter ere van sante Anthonys;
2. zij hebben de priester, die daar dienst zal doen, ten behoeve van hun ziel en zaligheid en het zieleheil van degenen, die zij zullen noemen, begiftigd met hun erve, dat Holthoensche erve genaamd, dat in de buurschap Redeze (Rheeze) in het kerspel Hemys (Heemse) gelegen is;
3. zij benoemen Conraed van Hengel, priester, tot priester aan dit altaar en zullen Frederic (van Blankenheim), bisschop van Utrecht, om zijn goedkeuring hiervoor vragen;
4. na hun overlijden zullen schepenen en raad van Zwolle het collatierecht over het sante Anthonys-altaar uitoefenen.