Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Toegang 0214 Huis Almelo, no. 125.
1391-12-21
To Deventer.
Florens van Wevelinchoven, bisschop van Utrecht, schenkt aan de ridders en mannen van Twenthe, die hebben bijgedragen aan de schatting tot lossing van die Lutte van de heer van Steynvorde en tot afbetaling van Twentes aandeel in de afkoopsom van de vete met de heer van Ottensteyne, tolvrijdom te Hardenberg en Nijerbruggen.

NB: Origineel charter (inv.nr. 3634), met het geschonden zegel van de bisschop.

 


Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

1143.
1391 December 21.

Bisschop Florens schenkt aan de ridders en mannen van Twente, die bijgedragen hebben in de schatting, bestemd tot lossing van die Lutte van den heer van Steynvorde en tot afbetaling van Twente's aandeel in de afkoopsom der veete van den heer van Ottensteyne, tolvrijheid te Hardenberg en Nyebrugge.

Afschr. — Reg. n°. 3I fol. 1.


Ter Kuile, Oorkonden in Overijssel

no. 1185-1186

1391-12-21

no. 1185
Florens van Wevelinckhoven, bisschop van Utrecht, verklaart aan de burgers van Oetmerssem, die bij hebben gedragen tot de bede en de schatting voor de lossing van de Lutte van de heer van Steenvorde, en tot betaling van de som, waarmee Twente belast was tengevolge van de vete met de heer van Ottensteyne, vrijdom van tol te verlenen te Hardenberge en Nijerbrugge.
Hs.: Oorspr. charter in het G.A. van Ootmarsum.
Regest: Hattink, Archief Ootmarsum, blz. 6 no. 14.
Vermeld: Formsma, Archoef Ootmarsum, blz. 19 no. 32.

no. 1186
Florens, bisschop van Utrecht,schenkt aan de ridders en mannen van Twente, die hebben bijgedragen in de schatting, bestemd tot lossing van die Lutte van de heer van Steynvorde en tot afbetaling van Twent's aandeel in de afkoopsom der vete van de heer van Ottensteyn, tolvrijdom te Hardenberg en Nyebrugge.
Hs.: Afschrift in het R.A. in Utrecht, B.A. no. 3.I fol. 1.
Regest: Muller, Reg. bisschoppen, I no. 1143.
Druk: Dumbar, Deventer, I blz. 622.