Zwolse Regesten, Toegang 700, Regest 0323

1390-05-13

In 't iair ons heren dusent driehondert ende neghentich op sante Servatiusdach.

Dirck Cloet, richter ten Hardenberghe, verklaart in aanwezigheid van Godert van Oestenwolde, Dirck Kamferbeke, Ludeken ten Bussche en Gheerlich die Cadeneter als gerichtslieden, dat Evert van Herst en Enghelbert, zijn broer, aan Hillebrant de Bleke 1/8 van een edel eigen erve verkocht hebben, 't Holthoensche genaamd, die in de buurschap toe Redese (Rheeze) in het kerspel toe Hemesche (Heemse) en in het gericht ten Hardenberghe gelegen is.