Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel

deel VI, blz. 129, no.
1385-06-12

op sunte Odolphus dag: Henric ten Wolthues en Arnd Blankenvoerd komen overeen voor mijn heer te verschijnen op den eersten dag na den volgende regtdag aan deze zijde van den IJssel; dan zal mijn heer beslissen 'wes die were mit rechte is' van de tienden te Vrijling en te Hilbelding, in de buurschap Gheesteren, in het kerspel Oetmersen.