Zwolse Regesten, Regest 0079
1368-10-09
Vollenhove. In dicto castro nostro de Vullenho, anno domini trecentesimo sexagesimo octavo, in ipso die Dyonisii et eius sociorum beatorum martyrum.
Johannes de Vernenborch, bisschop Traiectensis, verklaart, dat hij de bepalingen van zijn voorganger Johannes van Arkel, destijds bisschop Traiectensem, nu Leodiensem, ten aanzien van de kapel ter ere van het sacrament in de parohiekerk van Hasselt, bevestigt, te weten, dat de inkomsten hiervan, bestaande uit:
1...
2 het erve en goed, Overtyngegued (Avertink) genaamd, dat in de parochie van Hemis (Heemse) in de marke van Redeze (Rheeze) gelegen is;
3...
4...
zullen dienen om een door de schout of kastelein van het kasteel van Vullenho, destijds Jacobus de A, te benoemen priester, destijds Theodericus, te onderhouden, waaraan hij thans nog toevoegt:
5...
6...
waarmee hij Henricus de Viernenborch, thans schout en kastelein van Vullenho, in de gelegenheid stelt Johannes de Budel, kapelaan, als tweede vicaris aan dezelfde kapel te benoemen, wel recht in het vervolg steeds aan deze kastelein zal toekomen, zodat hij alle geestelijken opdraagt naast Theodericus ook Johannes de Budel in het daadwerkelijke bezit van dit altaar en de aan deze kapel verbonden inkomsten te stellen, waarvan datgene wat de 200 pond per jaar te boven gaat, aan de bisschop zal komen.