Regesten van het Archief der Bisschoppen van Utrecht (722-1528)

973. 1364 (Juni 26) VI Kal. Julii.

Keizer Karel IV vergunt den bisschop van Utrecht, om ter bekostiging van het onderhoud der sloten Vredelant, Eynbruke, Erkelstein en Herdenberg, van alle in het sticht in- en uitgevoerde goederen evenveel tol te heffen als zijne naburen doen. (Ook opgenomen in eene akte dd. 1374 December 24.)

Afschr. — Reg. n°. 46 fol. 65.
Afschr. — Reg. n°. 46 fol. 66 vs.
Afschr. — Reg. n°. 53 fol. 1.