Uitloggen

Oud Archief Hardenberg, regest 01
1362-09-18
1362 september 18 (des Sonnendaghes na Sinte Lambertsdach). (zie transcriptie akte van stadsrechten).

Privilegebrief van de Stad Hardenbergh van den jaare 1362 des zondaags na St. Lambertsdach.

Van Bisschop Joans timmeraedje zyn noch deeze
ouderwetsche rymen overigh, gelyk ik ze uit de
papieren der regeeringe aldaer hebbe uitgeschreven:
In het jaer 1358. soe men magh lesen,
Doe Joan van Arckel Bisschop t'Utrecht is gewesen,
Heeft laeten fonderen met torens ende muiren
Den Hardenbergh ein stedeken in de Overstichtsche
frontuiren,
Liet daer by afbreken einen bergh hoich gedaen,
Daer op eertyts ein Conings pallas plagh te staen,
Dat de Heidenen ook hebben verdestrueert.
Aldus wert noch alle hoicheit verneert.

Naamdagen van heiligen in Hardenberg