Zwolse Regesten, Regest 0026
1357-06-23
In castro nostro de Vollenho anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimoseptimo, in vigiliis natalium beati Johannis baptiste.
Johannes (van Arkel), bisschop Traiectenis,verklaart, dat hij aan de kapel van het heilige sacrament in de parochiekerk te Hasselt schenkt:
1...
2. het goed Overtyinghegoed (Avertink), dat in het kerspel Hemys (Heemse) in de marke van Redeze (Rheeze) gelegen is;
3...
4...
om daarmee een priester, die door de schout en kastelein van het bisschoppelijk kasteel in Vollenhove benoemd zal worden, in staat te stellen dagelijks een mis aan een op te richten altaar op te dragen, waatoe hij op voorstel van Jacobus de A, schout en kastelein van Vollenho, Theodericus, een geestelijke, benoemt, die uit de inkomsten tenminste 60 pond zal ontvangen, terwijl de overige inkomsten aan de bisschop zullen komen.