Zwolse Regesten, Regest 0007
1352-05-06
In 't jaer ons heren dusent drie hundert twee ende vijfftygh up sunte Johansdach als men schrijvet ante portam Latinam.
Johan (van Arkel), bisschop van Utrecht, verklaart, dat hij voor een tijdsduur van drie jaar met zijn steden over de Ysselen, te weten Deventer, Campen en Swolle, het  volgende overeengekomen is:
1. niemand mag in het Zallandisschen gebied tussen Holthen, Nyensteden en Emelwerden een kasteel bouwen of vergroten, behalve Voerst en Rechtere;
2. de bisschop en de drie steden zullen gezamenlijk optreden tegen degene die bij de grens een kasteel zal bouwen, een burger van een der drie steden benadeelt of een koopman die een der drie steden wil bezoeken of heeft bezocht;
3. een aanval van buiten af op een van hen vieren zal gelden als een aanval op alle vier.