Oorkondenboek Overijssel, Regest 1418
1348-01-21
Ghegeven na der bortunses Heren dusent drehundert veertich unde acht jaer, up s. Agnetendach der juncfrouwen.
Dideric van Jodevelde, knape, verklaart dat hij met toestemming van zijn vrouw Lizebette, zijn zuster Jutte en zijn kinderen Hille en Lizebette aan heer Ludolve van Sconevelde de hof Hademanninc of hof te Lyndelo, gelegen in het kerspel Oldensele, heeft verkocht onder belofte die hof t.z.t. voor de leenheer te zullen overdragen en kper gedurende vier jaar te zullen vrijwaren tegen uitwinning; Verkoper verklaart Henrik van Kolenderen, Willem van Redese, Eernest Horstmanne, Everd Vierlinghe en Herman [C]arnute tot borgen te hebben gesteld, die bij wanprestatie te Oldensele in een herberg in leisting zullen gaan.