Zwartewater Klooster Archief / Tijdrekenkundig Register Overijssel, deel I, blz. 041

1322-08-23

Egbertus Haco de Rutenberghe, scholdknaap, verkoopt aan het convent van Sancta Maria in Sallandia zijn erf Verlincghoet met een warandia en ander toebehooren in Loesene.
Datum anno Domini DCCC vicesimo secundo, in vigilia Beati Bartholomei apostoli.
[Opm.] ws. Leusen in Dalfsen.

1322. Vigilia Bartholomei Apostoli.
Egbert Haco van Rutenberghe, knape, doet kond, dat hij, bij rade en bijval van zijnen oom, Cijse van Rutenberghe, zijn erf Verlincghoet, met eene waar in Loesen aan Convent van St. Marie ten Zwartewater heeft verkocht met Mechtelt, zijne echtgenoote, Steven zijnen zoon, Aldolf, Cijso, Henrik en Steven zijne broeders en Hasekin zijne zuster voor Hauwe, Rigter te Dalfzen, als vrij eigen (mere propriis) afgestaan heeft.
In 't Latijn. Tegenwoordig: de pastoren Herman te Hasselt en Godfried te Dalfzen; voorts de geloofwaardige mannen: Johan Ghodesing, Engelbert van Gerner, de jonge, Albert Cot, Hubert van Laar, Albert van Eme, Gotschalk van Ooster-dalfzen en de Schepenen in Hasselt, Tibbo en Tabelman. Met Egbert zouden gezegeld hebben de pastoor van Vollenho Rudolf, zijn oom, en Hendrik van der Eze.