Sibculo Klooster Archief / Oorkondenboek Overijssel, Regest 0235

1254-09-17
Datum anno Domini MCCLIIII in die Lamberti.
Otto, graaf van Benthem, verklaart dat hij met toestemming van Engelbertus de Veret, Nicolaus Boudekinuszn. en Nicolaus de Turri, die een gedeelte van de woeste gronden van de buurschap Itterbeke van hem in leen hielden, aan abt en convent van s. Maria in Campe is (Mariƫnkamp bij Koevorden) vergunning heeft verleend om die gronden ter plaatse van de Mortkule een huis te bouwen, terwijl hij hun al het vanuit dit huis te bebouwen land met de tiende schenkt.