Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1547

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
715 03-01-1837 Jan Hendrik Hulter Ane Transport van een perceel bouwland te Ane aan Roelof Sempel te Ane
715 03-01-1837 Jennegien Wilpshaar Idem Idem
716 04-01-1837 Hillegien Gerbers weduwe van Lambert Kamphuis op den Oldenhoff Testament
717 10-01-1837 Berend Jan Munnikenmeijer Anerveen Proces verbaal eener verkoop van bomen
718 16-01-1837 Jan Santman Ez. Hardenbergh Testament
719 17-01-1837 Klaas Olthuis Gramsbergen Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
719 17-01-1837 Gerrit Jan Krikke Idem Idem
720 23-01-1837 Derk Baarslag Gramsbergen Testament
721 24-01-1837 Evert Meijlink Ane Proces verbaal eener verkoop van bomen
721 24-01-1837 Gerrit Jan Meijlink Idem Idem
722 31-01-1837 Klaas Olthuis Gramsbergen Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: 1. aan Klaas Olthuis te Gramsbergen, a. het eerste perceel, het woonhuis, varkenshok, en schapeschot, van het erve Vassen te Lutten, met deszelfs gronden en wheeren c.s., sectie A no. 505 t/m 509, wijders den gaarden sectie A no. 504, voorts de zeven westelijke stukken zaailand op den Esch sectie A no. 502, met de westelijke veenakker op het Lieve Veen, sectie A no. 648, met de halve begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh en de halfscheid van het volle whaardsaandeel van het onderhavige erve op het Knappersveldjen, de Korteslagen, tezamen ongeveer groot 12 bunders, sectie A no. 346 en 362, wijders in het onverdeelde beneden de verkooplinie alsmede in het binnenveen, de Zwarte Kuilen, de Hoge Kuilen en het Zuidveen voorkomende onder sectie A no. 372, 382, 392, 414, 424, 433 en 44, als mede een agtste drift of weidewhare in de marke van Ane, met het halve aandeel in de Put, met de staande en liggende plaat in de keuken en de losse planken en sleten van de zolder voor f. 1700,00; b. het tweede perceel, de schuur van het erve Vassen te Lutten, met derzelver gronden en wheeren, met een gaarden en weidegronden c.s, voorts de halfscheid van de tot dit erve gehorende begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh met de halfscheid van het volle whaardsaandeel van het onderhavige erve zo op het Knappersveldjen en de Korteslagen c.s. 2. aan de heer mr. Hermannus van Sonsbeeck te Zwolle het twaalfde perceel, het zogenaamde Oosterslag no. 7, vanaf de verkooplinie noordwaards opschietende tot aan de Drentsche scheiding, groot 42 bunders, sectie A no. 318 tot en met 321 voor f. 3098,00. 3. aan Jan Winkel, Sieger Goukes de Vries en Jan Blanken, alle drie op het Hogeveen in Compagnie het 14de en 21ste perceel op de zgn. Tienakkers. 4. aan Harmen Hendrik Staarman, aan de Dedemsvaart, het 19de perceel. 5. aan Hendrik Krikke en Compagnie te Gramsbergen het 22ste perceel.
722 31-01-1837 Jan Bosch Lutten Idem
722 31-01-1837 Gerrit Jan Krikke Gramsbergen Idem
723 10-02-1837 Jan Bosch Lutten Akte van adjudicatie
723 10-02-1837 Klaas Olthuis Gramsbergen Idem
723 10-02-1837 Gerrit Jan Krikke Idem Idem
724 23-02-1837 Hermannus Nijman Bergentheim Transport van een huis en wheere, staande en gelegen op den zogenaamden Mansvelderkamp onder Gramsbergen, met de daarbij leggende vier stukken zaailand, beland ten oosten het hooiland de Russchenmaat, ten zuiden de Veldingermaten, ten westen het zaailand van Harmen Klingenberg en Jan Hendrik Meijerink en ten noorden Kattenkarsterstege, sectie D no. 482, 482a en 482b voor f. 300,00 aan Jan Klingenbergh in den Velde
725 13-03-1837 Jan Bekman Radewijk Proces verbaal eener schapenverkoop
726 14-03-1837 Jan Klingenberg Den Velde Idem
727 16-03-1837 Hendrik Matel Radewijk Idem
728 30-03-1837 Hendrik Drenten Holthone Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
729 13-04-1837 Hendrik Drenten Holthone Proces verbaal eener niet geaccordeerde toewijzing van vaste goederen
730 20-04-1837 Lucas van der  Scheer Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Hendrik Hulsebosch, in leven te Gramsbergen woonagtig
730 20-04-1837 Jan Brink Idem Idem
730 20-04-1837 Harmen Klinge Idem Idem
730 20-04-1837 Berend Jan Richterink Idem Idem
731 20-04-1837 Lucas van der  Scheer Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Gerrit Ensink, in leven te Gramsbergen
731 20-04-1837 Jan Brink Idem Idem
731 20-04-1837 Harmen Klinge Idem Idem
731 20-04-1837 Berend Jan Richterink Idem Idem
732 20-04-1837 Hermannus Kieft Collendoornerveen Proces verbaal eener verkoop van schapen
733 22-04-1837 Jan Hendrik Beltman Lutten Transport van hun aandeel in een half veneslag of vier akkers veengrond op het Anerveen, gem. Gramsbergen, leggende naast elkanderen, tusschen de akkers van de weduwe Eekman ten westen en Wilpshaar ten oosten, beginnende ten zuiden de Kieftshaar tot aan den Anerveendijk en boven denzelven zijnde aldaar gaarden en gemest en ongemest zaailand en ongecultiveerd veenland, en verders van daar oplopende tot aan de Drentsche Scheiding, groot p.m. 12 bunders en 66 roeden, sectie A no. 85, 86, 316 t/m 320, sectie C no. 505 en 505a, met de halfscheid van een vierde whaarregt uit het erve Wolbink, alsmede de halfscheid van drie vierde van 2 akkers uitgegraven turfveen in het Anevelderveen onder Ane, aldaar toegeslagen op de whare van het erve Meijerink met de halfscheid van twee akkers toegeslagen op het erve Wolbink aldaar, ten noorden aan melenberg en Koks, en ten zuiden aan Lamberts, aan Albert Beltman te Lutten
733 22-04-1837 Willemina Jacobs Rheeze
733 22-04-1837 Jannes Raatmink Rheeze
733 22-04-1837 Geertjen Beltman Ane
733 22-04-1837 Klaas Snieders Ane
733 22-04-1837 Evert Beltman Heesterkant
733 22-04-1837 Jan Beltman Lutten
734 25-04-1837 Jan van der  Munster Fz. Hardenbergh Proces verbaal eener verkoop van hooij en stroo
735 28-04-1837 Jennegien Peters Anerveen Idem van mobilia
736 29-04-1837 Klaas Reinders Gramsbergen Transport van de zuidelijke halfscheid van een woonhuis, staande en gelegen ter stede Gramsbergen in de Dwarsstraat onder no. 44, belend ten noorden de andere halfscheid en ten zuiden het woonhuis van Berend Jan Kamphuis, sectie D no. 541, voor de som van f. 200,00 aan Klaas Werners te Gramsbergen
736 29-04-1837 Albertus Reinders Idem Idem
736 29-04-1837 Hendrikjen Reinders Idem Idem
736 29-04-1837 Roelof Reinders Idem Idem
737 01-05-1837 Nicolaas Wilhelmus Grimmelius Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Hermina Hekman, in leven woonagtig te Ane
737 01-05-1837 Jan Kuiper Idem Idem
737 01-05-1837 Jan Heerspink Idem Idem
737 01-05-1837 Albert Broekhuis Idem Idem
738 03-05-1837 Jan Hendrik Hulter Ane Hypotheek groot f. 600,00 ten behoeve van Gerrit Crull op den Belt, onder verband van drie naast elkanderen gelegene veenakkers op het Anerveen, vanaf de Anerveendijk noordwaards oplopende tot aan de Drentsche Scheiding, met het daarop staande woonhuis, alsmede vier stukken zaailand leggende naast elkanderen op den zogenaamden Veltkamp te Ane
738 03-05-1837 Jennegien Wilpshaar Idem Idem
739 10-05-1837 Asse Hendriks Steenteugel Heemse Akte van toestemming tot een huwelijk aan Jantien Steenteugel te Holtheme
739 10-05-1837 Jennegien Gebben Idem Idem
740 18-05-1837 Lucas Hoenderken Hardenbergh Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
740 18-05-1837 Frans Willem van Riemsdijk Idem Idem
740 18-05-1837 Cornelis Johannes van Riemsdijk Idem Idem
740 18-05-1837 Lubbertus Bosch Idem Idem
740 18-05-1837 Antoni van Riemsdijk Idem Idem
740 18-05-1837 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
740 18-05-1837 Jacobus van Riemsdijk J.W.zn Hardenbergh Idem
740 18-05-1837 Ernst Friederich Meijeringh aan de Dedemsvaart Idem
741 27-05-1837 Hendrik Matel Holthemerbroek Testament
742 27-05-1837 Jennigjen Hamhuis Idem Idem
743 01-06-1837 Frans Willem van Riemsdijk Hardenbergh Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen. 1. een perceel veengrond, leggende op de zogenaamde Koerts en Warminkslagen in het Rheezerveen, gem. Avereest; 2. een perceel veengrond aldaar; 3. een perceel veengrond aldaar; 9. de katerstede het Koerts aldaar, bestaande in deszelfs behuizinge, alsmede den berg en schapeschot met de daarom leggende groengronden. Aan de heeren Jacob Gerard van Nes te Zuilen, Evert Rein van Nes in Den Haag en Hermannus van Sonsbeeck te Zwolle, voor de som van f. 21.083,00.
743 01-06-1837 Cornelis Johannes van Riemsdijk Idem Idem
743 01-06-1837 Lubbertus Bosch Idem Idem
743 01-06-1837 Antoni van Riemsdijk Idem Idem
743 01-06-1837 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
743 01-06-1837 Jacobus van Riemsdijk J.W.zn Hardenbergh Idem
743 01-06-1837 Ernst Friederich Meijeringh Avereest Idem
744 14-06-1837 Hendrikus Schotters Holthone Huwelijks-voorwaarde
744 14-06-1837 Jennechien Veneman Idem Idem
745 03-07-1837 Jan Brink Gramsbergen Transport van een perceel hooiland, leggende in de buurtschap Holtheme, aan de Stege naar den Velde, sectie D no. 745, voor f. 180,00 aan Gerrit Jan Wilpshaar te Holtheme
745 03-07-1837 Wolter Brink Idem Idem
745 03-07-1837 Geertruid Brink Idem Idem
746 03-07-1837 Hendrik Schuldink Ane Proces verbaal eener grasverkoop
747 04-07-1837 Berend Jan Kamphuis Gramsbergen Idem
747 04-07-1837 Jan Timmerman Idem Idem
747 04-07-1837 Gerrit Loshaar Idem Idem
748 24-07-1837 Jan Klingenbergh Den Velde Huwelijks-voorwaarde
748 24-07-1837 Geertjen Stegeman Idem Idem
749 27-07-1837 Jan Harmen Zweers Jasperszoon Hardenbergh Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
750 10-08-1837 Jan Harmen Zweers Jasperszoon Hardenbergh Proces verbaal eener definitieve toewijzing. Het 1e perceel, de schuur met deszelfs grond en where, staande ter stede Hardenbergh in de Voorstraat, naast en ten westen het huis van verkoperen en ten oosten  het huis van wijlen den heer Lucas Hoenderken, sectie A no. 23, aan A. van Riemsdijk te Hardenbergh voor f. 510,00. Het 2de t/m 11de perceel, de Pastoorsweide, zijnde hooiland, groot 4 bunders, 47 roeden en 90 ellen, sectie A no. 551 Stad Hardenbergh en sectie C no. 393 Ambt Hardenbergh, aan G. Crull op den Belt voor f. 1805,00. Het 18de perceel, een half veneslag op het Sijtzema's Slag op het Heemserveen, groot 4 bunders en 87 roeden, aan Jacobus van Riemsdijk te Hardenbergh voor f. 351,00.
751 21-08-1837 Derk Willink Ane Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
751 21-08-1837 Hermannus Willink Idem Idem
751 21-08-1837 Wibbegien Willink Idem Idem
751 21-08-1837 Marten Jannessen Ane Idem
751 21-08-1837 Hendrik Kampherbeek Anerveen Idem
752 26-08-1837 Stientjen Vlierman Ane Akte van superscriptie van een besloten testament
753 04-09-1837 Derk Willink Ane Proces verbaal eener definitieve toewijzing. 1. aan Derk Willink, mede-eigenaar te Ane, het 1ste perceel, een huis met deszelfs grond en wheere, met de grond waarop de schuur is staande, het Willink genaamd, met den daaraan gelegenen gaarden, tezamen groot 83 roeden en 89 ellen, sectie F no. 138 t/m 141, met 2 stukjes gaardenland, den Fennegiesgaarden en den Driehoek genaamd, het eerste groot 12 roeden en 10 ellen, sectie F no. 167 en het laatste groot 9 roeden en 70 ellen, F no. 158, alsmede een vierde van een volle whare in de markte van Ane, en eindelijk de tot dit erve gehorende gerechtigheid van turfsteken in 2 akkers in de Schanse; het 2de, 3de en 4de perceel, vier stukken bouwland, de Nieuwe Stukken genaamd, tezamen groot 1 bunder, 24 roeden en 50 ellen, in den Aneresch, sectie F no. 159; het 38ste en 39ste perceel ¼ whaarsaandeel in de marke van Ane; het 41ste perceel, de gerechtigheid van turfsteken in de akkers op het Aneveldingerveen en het Bruineveld; het 42ste perceel, de halfscheid van de tot het erve Willink gehornede tiende, de Bellinkhovertiende genaamd, tezamen voor f. 2214,00. 2. aan Gerrit Beltman te Ane, het 6de perceel, een stuk bouwland, de Bate genaamd, in den Aneresch, groot 4 roeden 50 ellen, sectie F no. 214; het 11de perceel, een perceel bouwland, leggende aan twee stukken naast elkanderen op den Aneresch, de beide dwarsstukjes genaamd, groot 20 roeden, sectie F no. 467, tezamen voor f. 110,00. 3. aan Egbert Vlierman te Ane, twee stukken bouwland in den Aneresch, de Vlasakkers genaamd, groot 29 roeden en 90 ellen, sectie F no. 262, voor f. 191,00. 4. aan Jan Harmen Welleweerd te Ane, een stuk bouwland in den Aneresch, zijnde het 9de perceel, het Groote Stuk genaamd, groot 64 roeden en 50 ellen, voor f. 372,00. 5. aan Hendrik Schuldink en compagnie te Ane met A. Melenberg, het 14de perceel, een stuk bouwland op den Aneragteresch, de Holtlange genaamd, groot 30 roeden en 70 ellen, sectie F no. 473; het 15de perceel, een stuk dito aldaar, den Ruiterbosch genaamd, groot 23 roeden en 10 ellen, sectie F no. 478; het 17de perceel, en dito aldaar, de Weglange met het brede eindje, groot 14 roeden, sectie F no. 488; het 18de perceel, een stuk dito aldaar, leggende aan twee stukken, groot 25 roeden en 40 ellen, sectie F 504, de Melenbergh genaamd, voor de som van f. 621,00. 6. aan Hendrik Meijerink het 12de perceel, een stuk bouwland op den Aneresch, het Grote Vuurenrot, groot 28 roeden, sectie F no. 467, voor f. 172,00. 7. aan Albert Melenberg, het 13de perceel, een stuk bouwland aldaar, het Half mudden- en knegten-stuk genaamd, groot 5 roeden, sectie F no. 467, voor f. 85,00. 8. aan Hendrik Bouwmeester te Ane, het 16de perceel, een parceel bouwland, het Slotstukke genaamd, groot 11 roeden en 30 ellen, sectie F no. 437, voor f. 60,00. 9. aan Jan van Aans te Ane, het 19de perceel, een stuk bouwland aldaar, de Koele genaamd, groot 28 roeden en 60 ellen, sectie F no. 574, voor f. 150,00. 10. aan Hendrik Nijsink te Ane, het 20ste perceel, een stuk bouwland aldaar, den Peppelink genaamd, groot 15 roeden en 10 ellen, sectie F no. 590, voor f. 65,00. 11. aan Jan Strieper te Anevelde, het 21ste perceel, de schuur tot afbraak, sectie F no. 140, voor f. 80,00. 12. aan Willem Swam te Gramsbergen het 30ste en 31ste perceel, een stuk hooiland, den Nieuwenhoek op den Anerweert, groot ongeveer 2 bunders, sectie C no. 308, het 32ste en 33ste perceel, het hooiland in de Stegemaat onder Holtheme, groot ongeveer 86 roeden, sectie C no. 161 voor f. 1080.00. 13. aan Hendrik Fokke tolen en Roelof Harms Post te Hogeveen, het 35ste perceel, twee opgaande veenakkers op het Anerveen, sectie A no. 34, voor f. 500.00. 14. aan Hendrik Fokke Tolen en Roelof Harms Post voormeld het 37ste perceel, 2 opgaande veenakkers op het Anerveen, sectie A no. 111 en 112, voor f. 450.00. 15. aan Gerrit Haandrikman te Holtheme het 36ste perceel, een getimmerte met twee opgaande veenakkers op het Anerveen van de Dijk tot aan den Vriesendijk, sectie A no. 193, voor f. 425,00.
753 04-09-1837 Hermannus Willink Idem Idem
753 04-09-1837 Wibbegien Willink Idem Idem
753 04-09-1837 Marten Jannessen Ane Idem
753 04-09-1837 Hendrik Kampherbeek Anerveen Idem
754 07-09-1837 Jan Hendrik Beltman Lutten Proces verbaal van eene verkoop van mobilia
754 07-09-1837 Jan Hubers Ane Idem
754 07-09-1837 Geertjen Beltman Idem
755 13-10-1837 Egbert Vlierman Ane Huwelijks-voorwaarde
755 13-10-1837 Gerritdina Bouwhuis Heemse Huwelijks-voorwaarde
756 13-10-1837 Jan van der  Heide Hardenbergh Hypotheek groot f. 1200,00 ten behoeve van Jan Santman Rz. met onderpand van hun eigendommelijk woonhuis met deszelfs grond en wheere, met het daaragter gelegen tuintjen, groot 2 roeden en 60 ellen, te Hardenbergh, de huizen van J. van Munster Fz. Ten oosten en J.H. Edelijn ten westen, bekend onder sectie A no. 17 en 18.
756 13-10-1837 Johanna Venebrugge Idem Idem
757 15-10-1837 Lubbertus Bosch Hardenbergh Akte van depot
758 18-10-1837 Klaas Olthuis Gramsbergen Transport van twee opgaande veenakkers met het daarop staande woonhuis op het Anerveen, vanaf den Dijk oplopende tot aan den Vrieschendijk, aan Gerrit Jan Hazelaar te Anerveen
759 19-10-1837 Lubbertus Bosch Gramsbergen Inventaris
760 19-10-1837 Willem Swam Gramsbergen Verklaring van het depot van een testament
761 24-10-1837 Lubbertus Bosch Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van roerende goederen
762 04-11-1837 Frans Willem van Riemsdijk Hardenbergh Akte van authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op den Hypotheekbewaarder te Deventer ten behoeve van Jacobus van Riemsdijk en vrouwe Margaretha Elisabeth Schuurman te Hardenbergh.
762 04-11-1837 Anna Catharina Christina Hoenderken Idem Idem
762 04-11-1837 Cornelis Johannes van Riemsdijk Hardenbergh Idem
762 04-11-1837 Lubbertus Bosch Idem Idem
763 04-11-1837 Frans Willem van Riemsdijk Hardenbergh Akte tot eene ambtshalve inschrijving op den Hypotheekbewaarder te Deventer, ten behoeve van Jacobus van Riemsdijk J.W.zn te Hardenbergh en Ernst Friederich Meijeringh en vrouwe Johanna Wilhelmina Christina Fuhrmann aan de Dedemsvaart
763 04-11-1837 Cornelis Johannes van Riemsdijk Idem Idem
763 04-11-1837 Lubbertus Bosch Idem Idem
763 04-11-1837 Antoni van Riemsdijk Idem Idem
763 04-11-1837 Anna Charlotte Soeters Idem Idem
763 04-11-1837 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
763 04-11-1837 Engelina Elisabeth Soeters Idem Idem
764 04-11-1837 Frans Willem van Riemsdijk Hardenbergh Akte tot eene ambtshalve inschrijving op den Hypotheekbewaarder te Deventer, ten behoeve van de heeren en meesters Hermannus van Sonsbeeck, Jacob Gerard van Nes en Evert Rein van Nes van Neerkerk te Zwolle, Utrecht en Den Haag
764 04-11-1837 Anna Catharina Christina Hoenderken Idem Idem
764 04-11-1837 Cornelis Johannes van Riemsdijk Idem Idem
764 04-11-1837 Lubbertus Bosch Idem Idem
764 04-11-1837 Antoni van Riemsdijk Idem Idem
764 04-11-1837 Anna Charlotte Soeters Idem Idem
764 04-11-1837 mr. Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
764 04-11-1837 Engelina Elisabeth Soeters Idem Idem
764 04-11-1837 Jacobus van Riemsdijk J.W.zn Hardenbergh Idem
764 04-11-1837 Margaretha Elisabeth Schuurman Idem Idem
764 04-11-1837 Ernst Friederich Meijeringh aan de Dedemsvaart Idem
764 04-11-1837 Johanna Wilhelmina Christina Fuhrmann Idem Idem
765 07-11-1837 Bonne Berends aan de Dedemsvaart Proces verbaal eener veenverpagting
766 08-11-1837 Harmen Hendrik Staarman aan de Dedemsvaart Idem
767 17-11-1837 Hendrikus Schottert Holthone Proces verbaal eener verkoop van schapen
768 18-11-1837 Hendrik Eekman Ane Transport van een stuk zaailand, groot ongeveer 42 roeden, in den Anevelder Esch, aan Jan Reinders te Anevelde
768 18-11-1837 Hermina Meijerink Idem Idem
769 18-11-1837 Albert Wilpshaar Holtheme Transport van een veenakker op het Anerveen aan J.H. Welleweerd te Ane
769 18-11-1837 Gerrit Jan Wilpshaar Idem Idem
769 18-11-1837 Berend Jan Wilpshaar Ane Idem
769 18-11-1837 Jennegien Wilpshaar Idem Idem
769 18-11-1837 Jan Hendrik Hulter Idem Idem
770 20-11-1837 Jan Slingenberg Coevorden Akte van authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op den Hypotheekbewaarder te Deventer ten behoeve van de erven Jannes Kieft
771 21-11-1837 Berend Veltink Lutten Proces verbaal eener verkoop van schapen
772 22-11-1837 Berend Jan Monnikenmeijer Anerveen Akte van authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op den Hypotheekbewaarder te Deventer ten behoeve van Jan Timmerman te Coevorden
773 12-12-1837 Berend Arink Grotescheer Proces verbaal eener veenverpagting