Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1546

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
662 13-01-1836 Nicolaas Wilhelmus Grimmelius Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Hendrik Kieft te Gramsbergen
662 13-01-1836 Jan Heerspink Idem Idem
662 13-01-1836 Lucas van der Scheer Idem Idem
662 13-01-1836 Jan Hendrik Richterink Idem Idem
663 28-01-1836 Jan Hendrik Beerling Wietmarschen Authorisatie van eene hypothecaire inscriptie op de Hypotheekbewaarder van het arrondissement Deventer
664 29-02-1836 Hendrik Evers Wielen Transport van een perceel gaardenland, leggende aan den Westeresch, sectie E no. 208; een perceel zaailand in den Westeresch, sectie E no. 213; en een perceel zaailand op de Spekkerij in den Westeresch, aan de gereformeerde diaconiestaat van Gramsbergen
664 29-02-1836 Jan Hendrik Evers Staphorst Idem
664 29-02-1836 Hendrik Evers Rheeze Idem
664 29-02-1836 Harmen Evers Oldenhoff Idem
664 29-02-1836 Hendrikjen Evers Den Velde Idem
664 29-02-1836 Hendrik Habers Den Velde Idem
664 29-02-1836 Evert Evers Oldenhoff Idem
665 02-03-1836 Derk Baarslag Gramsbergen Hypotheek groot f. 300,00 ten behoeve van de gereformeerde diaconie van Gramsbergen, onder verband van zijn woonhuis ter stede Gramsbergen in de Dwarsstraat
666 16-03-1836 Gerrit Schutte Ane Proces verbaal eener verkoop van planken
667 17-03-1836 Jan van Aans Ane Proces verbaal eener verkoop van mobilia
668 19-03-1836 Jan van Munster Hardenbergh Idem van hooi
669 25-03-1836 Gerrit Nijman Den Velde Idem van mobilia
670 25-03-1836 Hendrik Lenneps Den Velde Idem van schapen
671 30-03-1836 Derk Baarslag Hardenbergh Akte van bekendheid van overlijden over Albert Waterink te Anevelde
671 30-03-1836 Roelof Reinders Gramsbergen Idem
671 30-03-1836 Jan Heerspink Gramsbergen Idem
671 30-03-1836 Albert van der Haar Gramsbergen Idem
672 30-03-1836 Zwaantjen Jansen weduwe van Steven Bouwmeester Ane Transport van een perceel hooiland in de Hammaat, sectie A no. 307, aan Gerrit Jan Meijlink te Ane
672 30-03-1836 Hendrik Bouwmeester Ane Idem
673 08-04-1836 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Hendrik Brink te Hardenbergh
673 08-04-1836 Berend van der Hulst Idem Idem
673 08-04-1836 Egbert Reinders Idem Idem
673 08-04-1836 Willem van der Veen Idem Idem
674 16-04-1836 Janna Arends weduwe van Harmen Voorstok Gramsbergen Akte van toestemming tot een huwelijk voor haar kleinzoon Jan Hendrik Meenderman te Gramsbergen
675 16-04-1836 Hendrik Centen Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Harmen Voorstok te Gramsbergen
675 16-04-1836 Jan Hendrik Reurink Idem Idem
675 16-04-1836 Hermen Klinge Idem Idem
675 16-04-1836 Albert Klinge Idem Idem
676 22-04-1836 Klaas Olthuis Gramsbergen Transport van de katerstede het Hakkers genaamd te Loozen, bestaande uit een huis en wheere met den daarom leggende kamp hoog- en laag zaai-, gaarden-, groen- en weidelanden in den Loozermarsch, sectie E no. 393, 394, 395 en 396, met het hiertoe gehorende kampjen zaailand, het Esjen genaamd, mede aldaar gelegen in zes stukken naast elkanderen, bekend onder sectie E no. 304 en 305 en 306, met het hiertoe gehorende whaarregt in de gecombineerde markte van Gramsbergen, Loozen en Radewijk, alsmede eene begraafplaats op het kerkhoff te Hardenbergh, aan Gerrit Rijstenberg te Holtheme
677 26-04-1836 Egbert Geerts Holtheme Hypotheek groot f. 300,00 ten behoeve van Lucas Hoenderken te Hardenbergh, onder verband van zijne katerstede het Regtuit genaamd, staand een gelegen onder het ressort der stede Gramsbergen, bestaande in een huis met de daarbij gelegene paardeweide en 18 stukjes zaai- en weidelanden, alsmede een gaarden en een perceel hooiland, de Hooijmate genaamd, met de zogenaamde Blankvoortsmaat, zijnde insgelijks hooiland en leggende alle deze percelen aan elkanderen c.s.
678 27-04-1836 Gerrit Rijstenbergh Holtheme Hypotheek groot f. 1300,00 ten behoeve van Jennegien Rustenbergh, weduwe van wijlen Derk Santman te Hardenbergh, onder verband van hunne katerstede het Hakkers genaamd te Loozen, c.s.
678 27-04-1836 Hendrikjen Stroijan Idem Idem
679 28-04-1836 Lucas Grimmerink Den Velde Inventaris
679 28-04-1836 Hendrikjen Grimmerink Idem Idem
680 02-05-1836 Zwaantjen Jansen weduwe van Steven Bouwmeester Ane Transport van twee veenakkers met het daaropstaand woonhuis, leggende naast elkanderen op het Anerveen, vanaf de zogenaamde Dwarsdijk oplopende tot aan de markte van Lutten, alsmede eenen akker aldaar oplopende vanaf gemelden dijk tot aan den Vriesendijk, met een agtste weide- en plaggenwhare in de onverdeelde markte van Ane, aan Jan Kolkman te Aanerveen
680 02-05-1836 Hendrik Bouwmeester Idem Idem
681 03-05-1836 Willem Kelder Holtheme Hypotheek groot f. 700,00 ten behoeve van Evert Ekenhorst aan de Heesterkant, onder verband van hunne katerstede, leggende te Holtheme, met de daarom leggende gaarden-, groen- en zaailand, alle naast elkanderen
681 03-05-1836 Janna Ekenhorst Idem Idem
682 07-05-1836 Jan Kolkman Anerveen Hypotheek groot f. 500,00 ten behoeve van Harmen Schottink te Bergentheim, onder verband van twee veenakkers met het daarop staand woonhuis, leggende naast elkanderen op het Anerveen c.s.
682 07-05-1836 Jennegien Marsman Idem Idem
683 10-05-1836 Hendrik Assen Ane Inventaris
683 10-05-1836 Jan Assen Idem Idem
684 21-05-1836 Berend Venebrugge Venebrugge Authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op de Hypotheekbewaarder van het arrondissement Deventer
685 26-05-1836 Derk Baarslag Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Geertruid Centen te Gramsbergen
685 26-05-1836 Nicolaas Wilhelmus Grimmelius Idem Idem
685 26-05-1836 Jan Heerspink Idem Idem
685 26-05-1836 Klaas Reinders Idem Idem
686 02-06-1836 Hendrik Wineke Heemse Volmagt op Lambert Scheij te Nieuwenhuis
686 02-06-1836 Anna Bartha Hein Idem Idem
687 03-06-1836 Jan Brink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Geesjen Schutten te Holtheme
687 03-06-1836 Albert van der Haar Idem Idem
687 03-06-1836 Hendrik Jan Reurink Idem Idem
687 03-06-1836 Frederik van der Hulst Idem Idem
688 15-06-1836 Berend Jan Kamphuis Gramsbergen Huwelijks-voorwaarde
688 15-06-1836 Zwaantjen Scholte ter Horst Heesterkant Idem
689 17-06-1836 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Akte van borgtogt als gemeenteontvanger ten behoeve van het plaatselijk bestuur der stad Hardenbergh
690 20-06-1836 Lucas Grimmerink Den Velde Testament
691 24-06-1836 Roelof Huurink Anevelde Huwelijks-voorwaarde
691 24-06-1836 Judichien Loshaar Ane Idem
692 29-06-1836 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Jan van den Hoff te Gramsbergen
692 29-06-1836 Albert Broekhuis Idem Idem
692 29-06-1836 Harmen Brink Idem Idem
692 29-06-1836 Albert van der Haar Idem Idem
693 29-06-1836 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Gerrit Budden en Ale Nakken, in leven te Uelsen woonagtig
693 29-06-1836 Albert van der Haar Idem Idem
693 29-06-1836 Albert Broekhuis Idem Idem
693 29-06-1836 Harmen Brink Idem Idem
694 07-07-1836 Hendrik Schuldink Ane Proces verbaal eener verkoop van gras
695 08-07-1836 Hendrik Bouwhuis Gramsbergen Idem
695 08-07-1836 Jan Timmerman Idem Idem
695 08-07-1836 Gerrit Loshaar Idem Idem
696 06-08-1836 Lambert Oldehinkel Holtheme Hypotheek groot f. 150,00 ten behoeve van Geertjen Broekhuis te Wilsum, onder verband van de katerstede het Strojans in het Holthemerbroek, bestaande uit een woonhuis en zes stukken zaailand aldaar
697 05-09-1836 August Ernst Inckel Utrecht Akte van toestemming tot een huwelijk aan August Ernst Dionis Inckel te Gramsbergen
698 27-09-1836 Hendrik Jan Kedde Wielen Proces verbaal eener verkoop van schapen
699 03-10-1836 Johannes Hamilton of Silvertonhill Gramsbergen Akte van protest van niet betaling
700 06-10-1836 Klaas Olthuis Gramsbergen Proces verbaal eener veenverpagting
701 11-10-1836 Klaas Olthuis Idem Idem
702 13-10-1836 Klaas Olthuis Idem Idem
703 14-10-1836 Petronella Beek weduwe van Everwijn Dambrink Akte van toestemming tot een huwelijk voor haaren zoon Hendrik Antoni Dambrink te Arnhem
704 18-10-1836 Klaas Olthuis Gramsbergen Proces verbaal eener veenverpagting
705 18-10-1836 Hendrikus Schottert Lutten Idem
706 19-10-1836 Klaas Olthuis Gramsbergen Idem
707 20-10-1836 Willem Hultink Holtheme Proces verbaal eener schapeverkoop
708 12-11-1836 Roelof van den Bergh Anerveen Proces verbaal eener veenverpagting
709 14-11-1836 Lubbartus Bosch Hardenbergh Akte van depot
710 17-11-1836 Wolter van der Schuur Anerveen Proces verbaal eener veenverpagting
711 23-11-1836 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Roelof Assen en Hendrikjen Jansen, overleden te Ane
711 23-11-1836 Albert van der Haar Idem Idem
711 23-11-1836 Harmen Brink Idem Idem
711 23-11-1836 Albert Broekhuis Idem Idem
712 24-11-1836 Hendrikus Schottert Lutten Proces verbaal eener schapeverkoop
713 12-12-1836 Aleida Wilhelmina Richter weduwe van Johannes Hamilton of Silvertonhill Gramsbergen Inventaris
713 12-12-1836 Lubbartus Bosch Hardenbergh Idem
714 31-12-1836 Klaas Olthuis Gramsbergen Transport van een perceel hooiland, het Eggengoor, in het Holthemerbroek, sectie D no. 202, aan Evert Ekenhorst aan de Heesterkant