Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1545

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
602 02-01-1835 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Hypotheek groot f. 1700,00 onder verband van een tuin op den Brink te Heemse, alsmede een gerecht twaalfde aandeel in de zogenaamde Koers- en Warminkslagen, zijnde voor het grootste gedeelte veengronden, vanaf den Ondersloot noordwaards oplopende tot aan het verkogtte in 1832, met het hier opstaande huis en erve het Koers genaamd, wordende bemeijerd door Gerrit van den Kamp en verders de gerechte halfscheid van dezelve slagen van het onverdeelde noordwaards oplopende tot aan de Drentsche Scheiding, liggende in de markte van Rheeze
602 02-01-1835 Margaretha Elisabeth Schuurman Idem Idem
603 02-01-1835 Klaas Reinders Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Hermen Bekman te Holthone
603 02-01-1835 Roelof Reinders Idem Idem
603 02-01-1835 Berend Buter Idem Idem
603 02-01-1835 Gerrit Martens Idem Idem
604 13-01-1835 Klaas Olthuis Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van bomen
605 23-01-1835 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Testament
606 23-01-1835 Margaretha Elisabeth Schuurman Idem Idem
607 27-01-1835 Jan Harmen Joosten Gramsbergen Inventaris
607 27-01-1835 Hendrik Jan Joosten Idem Idem
607 27-01-1835 Harmen Joosten Hardenbergh Idem
607 27-01-1835 Derk Jan Joosten Gramsbergen Idem
608 06-02-1835 Roelof Reinders Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Harmen Joosten en Hilligjen Janssen, in leven te Hardenbergh
608 06-02-1835 Hendrik Centen Idem Idem
608 06-02-1835 Hendrik Jan Reurink Idem Idem
608 06-02-1835 Harmen Klinge Idem Idem
609 06-02-1835 Roelof Reinders Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Hendrika Hendriks te Hardenbergh
609 06-02-1835 Hendrik Centen Idem Idem
609 06-02-1835 Hendrik Jan Reurink Idem Idem
609 06-02-1835 Harmen Klinge Idem Idem
610 10-02-1835 Jan Harmen Joosten Gramsbergen Huwelijks-voorwaarde
610 10-02-1835 Truitte Holtman Idem Idem
611 10-03-1835 Willem Bouwmeester Radewijk Proces verbaal eener verkoop van schapen
612 26-03-1835 Jan van Munster Fz. Hardenbergh Proces verbaal eener verkoop van hooij
613 27-03-1835 Jan Heerspink Gramsbergen Testament
614 27-03-1835 Margaretha Beenen Idem Idem
615 17-04-1835 Klaas Olthuis Gramsbergen Transport van een perceel woeste veldgrond, zijnde een gedeelte van het oostelijke halve veneslag, leggende op de derde verdeeling op het slag numero drie, op het gehugt Slaharen (Slagharen), vanaf de Westerslagen zuidwaards oplopende tot op eene distancie van 357 ellen van de Vaartsgerechtigheid, aan Harm Hendrik Karperien te Slaharen
615 17-04-1835 Jan Egbrink Anevelde Idem
615 17-04-1835 Geertjen Waterink Idem Idem
615 17-04-1835 Gerrit Waterink Venebrugge Idem
615 17-04-1835 Jannes Waterink Baalder Idem
615 17-04-1835 Gerrit van 't Holt Idem Idem
615 17-04-1835 Aaltjen Waterink Idem Idem
616 24-04-1835 Roelof Reinders Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden wegens het overlijden van Egbert Beenen op het Anerveen
616 24-04-1835 Jan Heerspink Idem Idem
616 24-04-1835 Berend van der Hulst Idem Idem
616 24-04-1835 Albert Broekhuis Idem Idem
617 25-04-1835 Klaas Olthuis weduwnaar van Fennegien Uelderink Gramsbergen Inventaris
617 25-04-1835 Jan Egbrink Anevelde Idem
617 25-04-1835 Geertjen Waterink Idem Idem
617 25-04-1835 Gerrit Waterink Venebrugge Idem
617 25-04-1835 Jannes Waterink Baalder Idem
617 25-04-1835 Gerrit van 't Holt Idem Idem
617 25-04-1835 Aaltjen Waterink Idem Idem
618 28-04-1835 Jan Drenten Holthone Huwelijks-voorwaarde
618 28-04-1835 Janna Plas Holtheme Idem
619 29-04-1835 Harm Hendrik Karperien Slaharen Hypotheek groot f. 300,00 ten behoeve van Harm Hendrik Staarman aan de Dedemsvaart, onder verband van hunne eigendommelijke landerijen met de daarop staande getimmertens, zijnde een gedeelte van het oostelijke halve veneslag no. 3, van de derde verdeeling op Slaharen, vanaf de Westerslagen zuidwaards oplopende tot op eene distantie van 357 ellen der vaartsgerechtigheid
619 29-04-1835 Maria Aleida Snieders Idem Idem
620 29-04-1835 Asse Reinink Ane Huwelijks-voorwaarde
620 29-04-1835 Jennechien Engbers Anevelde Idem
621 30-04-1835 Derk Grotebuul Ane Transport van een aandeel in de Blankvoortsmaat onder Holtheme, aan Willem Kieft te Holtheme
622 05-05-1835 Derk Plaggenmarsch Bergentheim Hypotheek groot f. 1075,00 ten behoeve van Lucas Hoenderken te Hardenbergh, onder verband van de navolgende vaste goederen. 1: een huis, wordende door de comparanten zelven bewoond, met de daarbij staande schuur met den westwaards liggende kamp zaailand, den Ekkelenkamp genaamd, met de daarbij liggende twee percelen gaardenlanden en de Boschhegge. 2: het hooiland, de Weide, liggende ten noorden de Beeke en ten zuiden den Ekkelenkamp. 3: een perceel hooiland. 4: een dito, de Paardeweide. 5: een kamp zaailand, het Kleine Varel met de hierom en aanbelande boschhegge. 6: drie stukken zaailand voor op den Esch. 7: een perceel zaailand, de Groote Varel. Alle in de buurtschap Bergentheim.
622 05-05-1835 Geertjen Wiechmink Idem Idem
623 05-05-1835 Derk Baarslag Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden wegens het overlijden van Hendrik Hulsebosch te Gramsbergen
623 05-05-1835 Jan Heerspink Idem Idem
623 05-05-1835 Lucas van der Scheer Idem Idem
623 05-05-1835 Berend Richterink Idem Idem
624 06-05-1835 Berendina Roelofs weduwe van Egbert Broekroelofs Radewijk Transport van een perceel hooiland, het Eggengoor in het Holthemerbroek, aan Derk Anbergen aan de Heesterkant
624 06-05-1835 Egbert Broekroelofs Idem Idem
624 06-05-1835 Jennegien Jonkhans Idem Idem
625 06-05-1835 Berendina Roelofs weduwe van Egbert Broekroelofs Radewijk Transport van twee stukken zaailand op den Veldingerkamp, het Pastorijenland genaamd, met de gerechtigheid van whaare tot plaggensteken, aan Gerrit Jan Klingenbergh in Den Velde
625 06-05-1835 Egbert Broekroelofs Idem Idem
625 06-05-1835 Jennegien Jonkhans Idem Idem
626 07-05-1835 Klaas Olthuis Gramsbergen Huwelijks-voorwaarde
626 07-05-1835 Wichertjen van Enk Idem Idem
627 13-05-1835 Willem Hultink Loozen Proces verbaal eener verkoop van mobilia
628 14-05-1835 Gerardus Schouten Groesbeek Inventaris
629 18-05-1835 Evert van der Scheer Gramsbergen Transport van een stuk zaailand op den Oosteresch, aan Gerrit Jan Rigterink te Gramsbergen
629 18-05-1835 Johanna Elisabeth Venebrugge Idem Idem
630 20-05-1835 Evert van der Scheer Gramsbergen Hypotheek groot f. 1100,00 ten behoeve van Berend Venebrugge op de Venebrugge, onder verband van: 1. een huis door de comparanten zelve bewoond, met den daaragter gelegenen tuin ter stede Gramsbergen; 2. twee stukken zaailand, naast elkanderen op den Oosteresch; 3. een stuk gaardenland op den Oldenhoff; 4. een dito aldaar
630 20-05-1835 Johanna Elisabeth Venebrugge Idem Idem
631 20-05-1835 Hendrik Drenten Holthone Akte van toestemming tot een huwelijk aan hunnen zoon Jan Drenten aldaar
631 20-05-1835 Hermina Remmelink Idem Idem
632 24-05-1835 Gerrit Jan Seinen Collendoorn Transport van een perceel hooiland in het Langenharsjen in de Meene, aan Derk Roelofs te Anerveen
632 24-05-1835 Geertjen Beltman Idem Idem
633 30-05-1835 Gerrit Schieving Nienhuis Akte van verklaring ten verzoeke van Hendrik Wineke te Heemse
634 04-06-1835 Gerardus Schouten Groesbeek Proces verbaal eener verkoop van mobilia
635 18-06-1835 Jan Kampherbeek Baalder Testament
636 18-06-1835 Geesjen Lutterman Idem Idem
637 23-06-1835 Jan Warners Gramsbergen Huwelijks-voorwaarde
637 23-06-1835 Geertruid Roelofs Anerveen Huwelijks-voorwaarde
638 29-06-1835 Hendrik Schuldink Ane Proces verbaal eener verkoop van gras
639 30-06-1835 Evert Veurink Gramsbergen Idem
639 30-06-1835 Jan Timmerman Ane Idem
639 30-06-1835 Egbert Habers Idem Idem
640 02-07-1835 Gerardus Schouten Groesbeek Proces verbaal eener verkoop van mobilia
641 04-07-1835 Egbert Geerts Gramsbergen Testament
642 04-07-1835 Gerrit Scholten Gietem Transport van de katerstede het Regtuit genaamd, staande en gelegen onder het ressort der stede Gramsbergen, bestaande in een huis met de daarbij gelegene paardeweide, en agttien stukjes zaai- en weideland, alsmede een gaarden en een parceel hooiland, de Hooijmaat genaamd, met de zogenaamde Blankvoortsmaat, zijnde insgelijks hooiland, en leggende alle deze percelen aan elkanderen, bekend onder sectie D numero 383 t/m 396 en numero 408, wijders een stuk zaailand op den Westeresch, sectie E numero 212, alsmede een dito stuk op den zgn. Kieftskamp, sectie E no. 12, insgelijks onder het ressort der stede Gramsbergen en eindelijk een perceel hooiland in de Veldingermaten, sectie D no. 443 onder de buurtschap Den Velde, aan 
642 04-07-1835 Hendrikjen Regtuit weduwe van Willem Vlierman Idem Idem
642 04-07-1835 Stiene Hakkers Idem Idem
642 04-07-1835 Jan Marsman Archem Idem
642 04-07-1835 Hillegien Hakkers Heemse Idem
642 04-07-1835 Jan Hendrik Pullen Heemse Idem
642 04-07-1835 Jan Hakkers Heemserveen Idem
642 04-07-1835 Jennegien Hakkers Coevorden Idem
642 04-07-1835 Jannes Jacobs Coevorden Idem
642 04-07-1835 Gerrit Hakkers Heemserveen Idem
643 10-07-1835 Egbert Geerts Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van boomen
644 22-07-1835 Roelof Reinders Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Johanna Maria Pruim, echtgenote van Jan Merjenburgh te Gramsbergen
644 22-07-1835 Jan Heerspink Idem Idem
644 22-07-1835 Lucas van der Scheer Idem Idem
644 22-07-1835 Albert Broekhuis Idem Idem
645 23-07-1835 Egbert Geerts Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van mobilia
646 25-07-1835 Maria van Munster weduwe van Marten Bruins Heemse Herroeping van testament
647 01-08-1835 Jan Bruins Hardenbergh Proces verbaal eener verkoop van rogge
648 08-09-1835 Lucas Waterink Anevelde Proces verbaal eener verkoop van schapen
649 10-09-1835 Lucas van der Kamp Ane Testament
650 10-09-1835 Gerritdina Hekman Ane Testament
651 14-09-1835 Bonne Berends veenbaas aan de Dedemsvaart Proces verbaal eener veenverpagting
652 13-10-1835 Evert Bruins Heemse Proces verbaal eener veenverpagting
652 13-10-1835 Albert Veneman Holthone Idem
653 03-11-1835 Hendrikus Schottert Lutten Proces verbaal eener verkoop van schapen
654 07-11-1835 Teunis Nijsink Holtheme Proces verbaal eener verkoop van mobilia
655 12-11-1835 Albert Maarlink Hardenbergh Testament
656 17-11-1835 Evert van der Scheer Gramsbergen Volmagt in blanco
657 24-11-1835 Antoni van  Doorn aan de Dedemsvaart Proces verbaal eener veenverpagting
658 03-12-1835 Bonne Berends aan de Dedemsvaart Idem
659 13-12-1835 Gerrit Jan Welleweerd Hardenbergh Testament
660 13-12-1835 Johanna Liezen Idem Idem
661 28-12-1835 Wilhelmina Johanna Christina van Foreest Emmelenkamp Akte van toestemming tot een huwelijk aan haren zoon Godert Ottho Adolph Bellinkhave de Thouars