Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1543

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
476 04-01-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen
476 04-01-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
476 04-01-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
476 04-01-1833 Gerhardus Plas Idem Idem
476 04-01-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
476 04-01-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
477 04-01-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener provisionele toewijzing van afbraak
477 04-01-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
477 04-01-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
477 04-01-1833 Gerhardus Plas Idem Idem
477 04-01-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
477 04-01-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
478 25-01-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: het huis den Vilsterburg [de Vilsterborg] genaamd, met het daarbij staande varkenshok, met derzelver gronden en wheeren, eene koeweide, den Garstenkamp, een stukje weideland de Visschedijk genaamd met de grond waarop de schuur is staande, drie-vierde van de tot dit erve gehorende whaarregt in de markte van Holtheme en Den Velde, een plaggenslag in het Holthemerbroek en de gerechtigheid van turfsteken op eenen bepaalden akker in de Holthoner markte, twee stukken zaailand op den Kamp, het voorste en agterste Lemmenland, twee stukken hoog en drie stukken laag zaailand op den kamp met den Telgenkamp, het zogenaamde Balland, met de daarin leggende Grote en Kleine Pannen, een stuk zaailand in het Vogelenmaatjen, de zogenaamde Koemaat, een derde gedeelte van het hooiland in den westelijken Kraijenkarst, het Mandehoekjen, de zogenaamde Mittendorffs- en Plas-vuilematen en den Toeslag, de Kuile en Nieuwe Maat c.a., aan de heren Jan Bruins te Heemse en Luitjen Jolles Veening aan den Schuilenberg, voor de som van f. 5100,00
478 25-01-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
478 25-01-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
478 25-01-1833 Gerhardus Plas Idem Idem
478 25-01-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
478 25-01-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
479 25-01-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener definitieve toewijzing van afbraak
479 25-01-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
479 25-01-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
479 25-01-1833 Gerhardus Plas Idem Idem
479 25-01-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
479 25-01-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
480 29-01-1833 Evert Santman Bergentheim Akte van protest van niet betaling voor Jan Bruins te Heemse
481 30-01-1833 Jan Hendrik Korterink Dalerveen Proces verbaal eener verkoping van vaste goederen: drie akkers zaailand leggende op het Collendoornerveen, aan Klaas Olthuis te Gramsbergen en Jan Laarman te Wijerswolt
481 30-01-1833 Geertjen Hamhuis Idem Idem
482 09-02-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van boomen
482 09-02-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
482 09-02-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
482 09-02-1833 Gerhardus Plas Idem Idem
482 09-02-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
482 09-02-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
483 28-02-1833 Mannes Schuldink Gramsbergen Hypotheek groot f. 350,00 ten behoeve van Hendrikjen Gerrits, weduwe van wijlen Hendrik Woertink te Arriën, met onderpand van een woonhuis en schuur, liggende in den Lozermarsch onder de stede Gramsbergen, met den daarbij leggende kamp, zijnde zaai-, groen- en gaardenland, een stuk zaailand in den Westeresch, een perceel hooiland in de Veldingermaten, een perceel dito te Ane in den Peppelink en een perceel dito in het Kalf te Ane
484 01-03-1833 Hendrik Nijeboer Lutten Testament
485 01-03-1833 Fennegien Monnikenmeijer Lutten Testament
486 06-03-1833 Aaltjen Gerrits weduwe van Roelof Bouwmeester Ane Proces verbaal eener verhuring
487 07-03-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van mobilia
487 07-03-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
487 07-03-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
487 07-03-1833 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
487 07-03-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
487 07-03-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
488 12-03-1833 Jannes Stoeten Lutten Proces verbaal eener verpagting van veenen
488 12-03-1833 Klaas Olthuis Gramsbergen Idem
489 14-03-1833 Jan Hendrik Kamphuis Ane Proces verbaal eener verkoop van boomen
490 22-03-1833 Jan Klooster Ane Transport van den halven gaarden te Ane aan de noordkant van het kanaal, aan Jan Hendrik Hulter te Ane
490 22-03-1833 Hendrika Visscher Idem Idem
491 01-04-1833 Gerrit Jan Brink Lutten Proces verbaal eener schapenverkoop
492 10-04-1833 Jan Nijmeijer Ane Proces verbaal van bomenverkoop
493 26-04-1833 Berend Hana Nienhuis Proces verbaal eener provisionele inzate van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
494 27-04-1833 Jan Hendrik Hulter Ane Hypotheek groot f. 500,00 ten behoeve van Jan Hendrik Ringerbruggen te Emmelenkamp, met onderpand van een huis en schuur met den daaragter gelegenen gaarden, staande en gelegen in de buurtschap Ane, leggende ten zuiden het kanaal, met twee stukken zaailand op den zogenaamden Wolbinkskamp te Ane, een stuk gaardenland genaamd den Bongert te Ane bij de school, een stuk zaailand het Zwartewaterstukke in den Aneresch
494 27-04-1833 Jennegien Wilpshaar Idem Idem
495 29-04-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van mobilia
495 29-04-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
495 29-04-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
495 29-04-1833 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
495 29-04-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
495 29-04-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
496 07-05-1833 Evert Tiebert Loozen Transport van een huis en wheere, staande en gelegen ter stede Hardenbergh in de Voorstraat no. 63, tusschen de huizen van Berend Zweers Jz ten westen en de weduwe van wijlen H. van Loo ten oosten, met twee lijkplaatsen op het kerkhoff te Hardenbergh, voor de som van f. 1400,00 aan Roelof Vasse te Hardenbergh
496 07-05-1833 Aleida Uitslag Idem Idem
497 08-05-1833 Engbert Hakkers Gramsbergen Akte van authorisatie tot roijement van eene ambtshalve gedaane inschrijving op de hypotheekbewaarder te Deventer
497 08-05-1833 Gerrit Hakkers Rheezerveen Idem
497 08-05-1833 Gerrit Jan Hakkers Idem Idem
497 08-05-1833 Jan Hakkers Ane Idem
498 08-05-1833 Roelof Reinders Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Berend Beenen te Anerveen
498 08-05-1833 Jan Heerspink Gramsbergen Idem
498 08-05-1833 Berend van der Hulst Gramsbergen Idem
498 08-05-1833 Albert Broekhuis Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Berend Beenen te Anerveen
499 10-05-1833 Berend Hana Nienhuis Proces verbaal van eene niet geaccordeerde verkoop van vaste goederen
500 17-05-1833 Antonie van  Riemsdijk Hardenbergh Procuratie op Maurits Ernst Houck te Deventer
500 17-05-1833 Lubbertus Veldsink Radewijk Idem
500 17-05-1833 Hendrikjen veldsink Idem Idem
500 17-05-1833 Jan Santman Hardenbergh Idem
500 17-05-1833 Wolter Jan Kuiper Heemse Idem
500 17-05-1833 Jacob van Foreest Heemse Idem
500 17-05-1833 Jennechien Zwijse Balderhaar Idem
500 17-05-1833 Harm Olde Balderhaar Balderhaar Idem
500 17-05-1833 Hendrik Olde Balderhaar Brucht Idem
500 17-05-1833 Geesjen Olde Balderhaar Anevelde Idem
500 17-05-1833 Lucas Lamberts Idem Idem
501 22-05-1833 Jan Klingenbergh Den Velde Proces verbaal eener verkoop van boekweite
501 22-05-1833 Jan Kremer Idem Idem
502 07-06-1833 Jan Hölter Ane Huwelijks-voorwaarde
502 07-06-1833 Jennegien Huurink Anevelde Idem
503 07-06-1833 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Johanna Merjenburgh, in leven de echtgenote van Nicolaas Wilhelmus Grimmelius
503 07-06-1833 Lucas van der Scheer Idem Idem
503 07-06-1833 Berend Richterink Idem Idem
503 07-06-1833 Harmen van der Haar Idem Idem
504 22-06-1833 Nicolaas Wilhelmus Grimmelius Gramsbergen Akte van toestemming tot een huwelijk aan Geertruid Willemina Grimmelius
505 26-06-1833 Hendrik Schuldink Ane Proces verbaal eener verkoop van gras
506 27-06-1833 Jan Willem Bouwhuis Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van gras en tiendens
506 27-06-1833 Jan Roelofs Idem Idem
506 27-06-1833 Jan Timmerman Idem Idem
507 28-06-1833 Gerhardus Groone Laar Authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op de hypotheekbewaarder te Deventer
508 01-07-1833 Thomas Werndlij Coevorden Idem
509 08-07-1833 Albert Bekman Holthone Akte van bekendheid van overlijden over Harmen Blaauwgeerts en Fennegien Belt, en Johannes Veldings en Maria Bruins, in leven landbouwers te Holthone en in 't Laar
509 08-07-1833 Berend Kleijan Idem Idem
509 08-07-1833 Harmen Klumper Idem Idem
509 08-07-1833 Hendrik Drenten Idem Idem
510 08-07-1833 Harmen Assen weduwnaar van Euphemia Blaauwgeerts Holthone Inventaris
511 18-07-1833 Hermannus Johannes Assen Holthone Testament
512 18-07-1833 Geertruid Blaauwgeerts Holthone Idem
513 25-07-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van in gasten staande rogge
513 25-07-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
513 25-07-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
513 25-07-1833 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
513 25-07-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
513 25-07-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
514 30-07-1833 Roelof Geertjes Ane Idem
515 05-08-1833 Hendrik Drenten Holthone Idem
516 08-08-1833 Derk Vinke Ane Idem
517 08-08-1833 Aaltjen Vlierman Ane Idem
518 08-08-1833 Jannes Sierink Hardenbergh Transport van een parceel hooiland in het Nijendeel in de gemeente Gramsbergen, beland ten zuidoosten den Zandbelt van de erven Richterink en consorten en ten noordwesten het land van H. Klingenberg en consorten, aan Harmen Tiebert te Wielen
518 08-08-1833 Zwaantjen Habers Idem Idem
519 14-08-1833 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Johanna Merjenburgh, in leven de echtgenote van Nicolaas Wilhelmus Grimmelius
519 14-08-1833 Lucas van der Scheer Gramsbergen Idem
519 14-08-1833 Berend Richterink Gramsbergen Idem
519 14-08-1833 Harmen van der Haar Gramsbergen Idem
520 20-08-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Akte van authorisatie tot roijement van eene ambtshalve gedaane inschrijving voor onbetaalde koopspenningen op de hypotheekbewaarder te Deventer
520 20-08-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
520 20-08-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
520 20-08-1833 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
520 20-08-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
520 20-08-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
521 30-08-1833 Antonie van Doorn aan de Vaart Proces verbaal eener veenverpagting
522 07-09-1833 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van boekweit
522 07-09-1833 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
522 07-09-1833 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
522 07-09-1833 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
522 07-09-1833 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
522 07-09-1833 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
523 10-09-1833 Hendrik Staarman Rheezerveen Proces verbaal eener veenverpagting
524 11-09-1833 Lucas Waterink Anevelde proces verbaal eener verkoop van ijmen
525 13-09-1833 Klaas Olthuis Gramsbergen Proces verbaal eener veenverpagting
526 24-09-1833 Klaas Olthuis Gramsbergen Idem
527 25-09-1833 Klaas Olthuis Gramsbergen Idem
528 02-10-1833 Hendrik Staarman Rheezerveen Idem
529 03-10-1833 Jan Bruins Hardenbergh Hypotheek groot f. 4500,00 ten behoeve van Hendrik Meinesz te Leeuwarden, met onderpand van het erve den Vilsterburg [Vilsterborg] met de daarop staande getimmertens, benevens alle de daarbij verkogtte landen en gronden als mede het whaarregt met de daartoe gehorende plaggeslagen in de onverdeelde en gecombineerde markte van Holtheme en den Velde, alles gelegen aan de rivier de Vecht in de buurtschap Holtheme
529 03-10-1833 Luitjen Jolles Veening op den Schuilenberg onder Hellendoorn Idem
530 07-10-1833 Asse Waaijman Lutten Proces verbaal eener veenverpagting
531 08-10-1833 J. Sierink Hardenbergh Idem
531 08-10-1833 Derk Willink Ane Idem
532 11-10-1833 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Proces verbaal eener provisionele inzate van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven
532 11-10-1833 Ernst Friederich Meijerink Hoogeveen Idem
533 16-10-1833 Hendrik Staarman Rheezerveen Proces verbaal eener veenverpagting
534 25-10-1833 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: het 1ste en 2de perceel: twee parcelen zaailand op den Pingelenkamp in de gemeente Stad Hardenbergh aan Gerrit Crull op den Belt; het 3de, 4de, 5de en 6de perceel: vier percelen zaailand op den Groten of Nijzinkskamp in de gemeente Stad Hardenbergh aan Thijs Stegeman te Brucht; het 7de perceel: een perceel zaailand op den Groten of Nijzinkskamp aan Albert van der Velde te Hardenbergh; het 9de perceel: een kamp zaailand, den Nieuwen Kamp genaamd, leggende in de gemeente Stad Hardenbergh aan Jannes Grendelman te Bergentheim; het 16de, 17de, 18de, 19de, 20ste, 21ste, 22ste en 23ste perceel, zijnde een vierde whaardeel in het Bruchter onderveld en drie vierde in het Bovenveld en veen aan Berend Venebrugge; het 25ste en 26ste perceel: twee percelen hooiland in het Laarscheland, gemeente Gramsbergen, aan Gerrit Jan Hulter te Ane
534 25-10-1833 Ernst Friederich Meijerink Hoogeveen Idem
535 07-11-1833 Jannes Stoeten Lutten Proces verbaal eener veenverpagting
535 07-11-1833 Harmen Geerlings Lutten Idem
536 11-11-1833 Jan Bruins Heemse Hypotheek groot f. 1000,00 ten behoeve van Harmen Hendrik Quae te Holtheme, met onderpand het erve het Veldsink te Heemse, bestaande uit een woonhuis met de ten zuiden en ten zuidwesten gelegenen gaarden, met den kamp zaaijland, den Berg genaamd
537 15-11-1833 Hendrik Gerrits Anerveen Proces verbaal eener verkoop van bomen
538 18-11-1833 Berend Venebrugge Venebrugge Authorisatie tot roijement van eene hypothecaire inscriptie op de hypotheekbewaarder te Deventer
539 18-11-1833 Jan Harmen Zweers Hardenbergh Hypotheek ten behoeve van Aaltjen Vas, weduwe van Derk Visser te Zaandam, tot meerder zekerheid van een erkend kapitaal verbonden: 1: een stuk zaailand op den Lagen Marsch, 2: een dito aan de Korte Steege, 3: een tuin aan het Middenpad, 4: tien veenakkers op het Heemserveen op het Sijtzema's Slag, 5: een veeneslag op het Collendoornerveen, 6: een derde gedeelte der erven het Meulen en het Bakhuis te Sibculo, met 2 schuren en 2 schapeschotten en gaardens, voorts een derde gedeelte van de tot deze erven gehorende hoge en lage zaai-, weide- en hooilanden, als den Hoppegaarden, het Bakhuiskampje, twee stukken op het Oude Klooster, verders een-derde gedeelte eener katerstede aldaar in de zogenaamde Vlegge, alsmede een derde gedeelte eener katerstede aldaar in het zogenaamde Broek
539 18-11-1833 Fennegje Busman Idem Idem
540 21-11-1833 Johannes Theodorus Mittendorff Holtheme Testament
541 01-12-1833 Gerrit Jan Bouwhuis Lutten Hypotheek groot f. 400,00 ten behoeve van Harmen Hendrik Quae te Holtheme, met onderpand van de katerstede het Koenraats te Lutten, bestaande in een huis met de daaraan gelegene groen- en gaardelanden, alsmede drie stukken zaailand op den Esch
542 04-12-1833 Antonie van Doorn veenbaas Dedemsvaart Proces verbaal eener veenverpagting
543 20-12-1833 Hendrikus Schottert Lutten Proces verbaal eener schapenverkoop