Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1542

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
419 13-01-1832 Hendrik Meijer Laar Transport van een stuk zaailand, het Spijkersland genaamd, op de Hoge Hollarts te Holtheme, aan Jan Willem Boerrigter te Laar
420 06-02-1832 Johannes Huisman Holthone Testament
421 31-03-1832 Lucas Hoenderken Hardenbergh Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader omschreven
421 31-03-1832 Frans Willem van Riemsdijk Idem Idem
421 31-03-1832 Ottonia Hoenderken Idem Idem
421 31-03-1832 Lubbertus Bosch Idem Idem
421 31-03-1832 Antoni van Riemsdijk Idem Idem
421 31-03-1832 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
421 31-03-1832 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Idem
421 31-03-1832 Ernst Friederich Meijeringh Hoogeveen Idem
422 07-04-1832 Jennegien Stegeman weduwe van Egbert Kleinebuul Inventaris
423 14-04-1832 Lucas Hoenderken Hardenbergh Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: twee percelen veengronden zonder deszelfs ondergronden, leggende aan de zuidkant der Dedemsvaart, ter plaatze waar zich dezelve kromt in het Rheezerveen, aan Jacobus van Riemsdijk J.W.zn te Hardenbergh en E.F. Meijerink en deszelfs echtgenote; vijf percelen veengronden met deszelfs ondergronden leggende mede aldaar aan de noordkant der Dedemsvaart en ten zuiden van de Reest, aan dezelven
423 14-04-1832 Frans Willem van Riemsdijk Idem Idem
423 14-04-1832 Ottonia Hoenderken Idem Idem
423 14-04-1832 Lubbertus Bosch Idem Idem
423 14-04-1832 Antoni van Riemsdijk Idem Idem
423 14-04-1832 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
423 14-04-1832 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Idem
423 14-04-1832 Ernst Friederich Meijeringh Hoogeveen Idem
424 19-04-1832 Engbert Hakkers Gramsbergen Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader omschreven
424 19-04-1832 Jan Hakkers Loozen Idem
424 19-04-1832 Gerrit Hakkers Rheezerveen Idem
424 19-04-1832 Gerrit Jan Hakkers Idem Idem
425 21-04-1832 Jan van Aans Ane Huwelijks-voorwaarde
425 21-04-1832 Jennigjen Stegeman Idem Idem
426 21-04-1832 Gerrit Schuldink Ane Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Jan van Aans te Ane
426 21-04-1832 Albert Pasjes Ane Idem
426 21-04-1832 Egbert Melenberg Ane Idem
426 21-04-1832 Derk Grotebuul Ane Idem
427 26-04-1832 Engbert Hakkers Gramsbergen Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: de katerstede het Hakkers genaamd, bestaande in een huis met den daarom gelegene kamp hoog en laag zaai-, gaarden- en weideland in de buurtschap Loozen, met de halfscheid van de tot dit erfjen gehorende whaarregt in de gecombineerde markte van Gramsbergen, Loozen en Radewijk, en eene begraafplaats op het kerkhoff te Hardenberg, alsmede drie parcelen zaailand op Hakkers Esjen aldaar, met de andere halve whare, aan Klaas Olthuis te Gramsbergen; alsmede een perceel hooiland in de Veldingermaten aan Engbert Hakkers te Gramsbergen
427 26-04-1832 Jan Hakkers Loozen Idem
427 26-04-1832 Gerrit Hakkers Rheezerveen Idem
427 26-04-1832 Gerrit Jan Hakkers Idem Idem
428 27-04-1832 Hendrik Kampherbeek Anerveen Proces verbaal eener verkoop van mobilia
429 28-04-1832 Derk Kalkdijk Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Klaas Warnders te Gramsbergen
429 28-04-1832 Albertus Weerts Gramsbergen Idem
429 28-04-1832 Berend Buter Gramsbergen Idem
429 28-04-1832 Hendrik Derks Gramsbergen Idem
430 28-04-1832 Derk Kalkdijk Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Jan Harmen Schonekamp te Gramsbergen
430 28-04-1832 Albertus Weerts Gramsbergen Idem
430 28-04-1832 Berend Buter Gramsbergen Idem
430 28-04-1832 Hendrik Derks Gramsbergen Idem
431 08-05-1832 Harm Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van mobilia
431 08-05-1832 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
431 08-05-1832 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
431 08-05-1832 Gerhardus Plas Idem Idem
431 08-05-1832 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
432 28-05-1832 Albert Huisjes Ane Testament
433 28-05-1832 Anna Geertruid Assen Ane Testament
434 30-05-1832 Jan Nijman Gramsbergen Transport van een stuk gaardenland, den zogenaamden Holtgaarden ter stede Gramsbergen, aan Hendrik Krikke te Gramsbergen
434 30-05-1832 Jennegien Hendriks Idem Idem
435 02-06-1832 Hendrik Warnders Anerveen Proces verbaal eener verkoop van boekweite
435 02-06-1832 Gerrit Jan Bouwhuis Lutten Idem
436 23-06-1832 Harm Hendrik Quae Holtheme Inventaris
436 23-06-1832 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
436 23-06-1832 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
436 23-06-1832 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
436 23-06-1832 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
437 25-06-1832 Albert Wilpshaar Holtheme Transport van een perceel hooiland liggende in de zogenaamde Oostermaat in de buurtschap Holtheme, aan J. Roelofs Hz.
437 25-06-1832 Berend Jan Wilpshaar Ane Idem
437 25-06-1832 Gerrit Jan Wilpshaar Holtheme Idem
437 25-06-1832 Jennechien Wilpshaar Ane Idem
437 25-06-1832 Jan Hendrik Hulter Ane Idem
438 03-07-1832 Jan Koenderink Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van gras en tiende
438 03-07-1832 Egbert Haberts Ane Idem
438 03-07-1832 Jan Timmerman Ane Idem
438 03-07-1832 Harm Hendrik Quae Holtheme Idem
439 14-07-1832 Pieter van der Beek Gramsbergen Procuratie op Jaques Auguste Goglin te Amsterdam
440 17-07-1832 Jan Arink Vorwald Transport van een perceel laag zaai- en groenland op de Wekenhorst te Holtheme aan Lambert Gebben te Laar
441 18-07-1832 Gerrit Jan Wagenvoort Gramsbergen Procuratie op Albert van de Riet te Lochem
442 26-07-1832 Pieter van der Beek Gramsbergen Procuratie op Jaques Auguste Goglin te Amsterdam
443 26-07-1832 Geesjen Zwols weduwe van Jan Tangenbergh Testament
444 03-08-1832 Harm Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van rogge
444 03-08-1832 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
444 03-08-1832 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
444 03-08-1832 Gerhardus Plas Idem Idem
444 03-08-1832 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
445 09-08-1832 Roelof Reinders Gramsbergen Hypotheek groot f. 400 ten behoeve van de gereformeerde diaconiestaat te Gramsbergen, met onderpand van de oostelijke halfscheid en wheere ter stede Gramsbergen in de Voorstraat, met den daarachter gelegene gaarden, een stuk zaailand op den Oosterësch, een stukjen gaardenland agter de huizen c.s.
445 09-08-1832 Berendina ten Broeke Idem Idem
446 09-08-1832 Pieter van der Beek Gramsbergen Akte van speciaal verband op ingeschreven kapitalen in het Grootboek, ten behoeve van het Gouvernement der Nederlanden
446 09-08-1832 Geesjen Smit Idem Idem
447 11-08-1832 Derk Geuchjes Anerveen Testament
448 11-08-1832 Jennechje Meijerink Idem Idem
449 18-08-1832 Jan Schonekamp Anerveen Akte van herroeping van een testament
450 14-09-1832 Pieter van der Beek Gramsbergen Akte van speciaal verband op ingeschreven kapitalen in het Grootboek, ten behoeve van het Gouvernement der Nederlanden
450 14-09-1832 Geesjen Smit Idem Idem
451 15-09-1832 Jan van Aans Ane Proces verbaal eener verkoop van ijmen
452 25-09-1832 Gerrit Lamberts Den Velde Huwelijks-voorwaarde
452 25-09-1832 Grietjen Klingenberg Idem Idem
453 26-09-1832 Bonne Berends Dedemsvaart Proces verbaal eener verpagting van veen
454 06-10-1832 Frederik Boterman veenbaas Dedemsvaart Proces verbaal eener verpagting van veenen
455 10-10-1832 Frederik Boterman veenbaas Dedemsvaart Proces verbaal eener verpagting van veenen
456 11-10-1832 Jan Timmerman Ane Huwelijks-voorwaarde
456 11-10-1832 Lubberta Noeverman Ringe Huwelijks-voorwaarde
457 13-10-1832 Jan Hendrik Thielen Ane Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader omschreven
457 13-10-1832 Grietjen Kleijan Idem Idem
458 24-10-1832 Harm Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader omschreven
458 24-10-1832 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
458 24-10-1832 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
458 24-10-1832 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
458 24-10-1832 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
458 24-10-1832 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
459 24-10-1832 Harm Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener provisionele toewijzing van roerend goed
459 24-10-1832 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
459 24-10-1832 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
459 24-10-1832 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
459 24-10-1832 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
459 24-10-1832 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
460 25-10-1832 Jan Klooster Ez. Ane Proces verbaal eener provisionele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader omschreven
460 25-10-1832 Hendrika Visscher Idem Idem
461 26-10-1832 Jan Hendrik Thielen Ane Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: een stuk zaailand op den Aneresch aan K. Huberts; een stuk dito aan K. Snieders te Ane; een veenakker op het Anerveen aan Hendrik Jan Kwant te Ane; twee dito aldaar aan Jan Reinink te Anerveen; vier percelen hooiland in den Kieft onder Ane aan H. Warnders en B.J. Monnikenmeijer te Anerveen; twee percelen dito aldaar aan H. Krikke te Gramsbergen; hooiland in de Meene en twee dito op den Haandrik aan Derk Roelofs te Anerveen
462 31-10-1832 Jan Timmerman weduwnaar van Fennegien Haberts Ane Inventaris
463 03-11-1832 Evert Kamphuis Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Lubberta Noeverman te Ringe
463 03-11-1832 Jan Heerspink Gramsbergen Idem
463 03-11-1832 Evert van der Scheer Gramsbergen Idem
463 03-11-1832 Hendrik Krikke Gramsbergen Idem
464 05-11-1832 Evert Kamphuis Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Jan Timmerman te Ane
464 05-11-1832 Jan Heerspink Gramsbergen Idem
464 05-11-1832 Albert Broekhuis Gramsbergen Idem
464 05-11-1832 Albert van der Haar Gramsbergen Idem
465 08-11-1832 Jan Klooster Ez. Ane Proces verbaal eener niet geaccordeerde definitieve toewijzing van vaste goederen
465 08-11-1832 Hendrika Visscher Idem Idem
466 09-11-1832 Jannes Sierink Hardenbergh Proces verbaal eener verpachting van veenen
466 09-11-1832 Derk Willink Ane Idem
467 14-11-1832 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: het 19de perceel, 4 stukken hoge zaailanden met het daarom liggende hooi- of groenland, de Kloekhorst genaamd, liggende te Holtheme, aan Roelof Hermannus Boerink in 't Laar; het 24ste perceel, een stuk zaailand op Plasësch, aan J.W. Boerrigter in 't Laar; het 26ste, 27ste, 28ste en 29ste perceel, vier stukken zaailand agter Plasësch bij Pompers Kolk, aan Warsse Leemgraven en Jan Kloekhorst; het 25ste perceel, een stuk zaailand op Plasësch aan Warsse Leemgraven; het 30ste perceel, een stuk hooiland in het Heidengoorsche onder Coevorden, aan Jan Hendrik Bosch
467 14-11-1832 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
467 14-11-1832 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
467 14-11-1832 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
467 14-11-1832 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
467 14-11-1832 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
468 14-11-1832 Harmen Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener niet geaccordeerde definitieve toewijzing van eene schuur tot afbraak
468 14-11-1832 Anna Francisca Aleida Elisabeth Mittendorff Idem Idem
468 14-11-1832 Anna Maria Josephina Mittendorff Idem Idem
468 14-11-1832 Hendrikus Gerhardus Plas Idem Idem
468 14-11-1832 Joan Theodorus Alexander Mittendorff Idem Idem
468 14-11-1832 Hermannus Ambergen Coevorden Idem
469 21-11-1832 Hendrik Schuldink Ane Proces verbaal eener verkoop van bomen
470 23-11-1832 Harmen Stoeten Diffelen Hypotheek groot f. 200 ten behoeve van Gerrit Crull op den Belt, met onderpand: een woonhuis te Diffelen, met den daarom gelegen gaarden, met eene begraafplaats op het kerkhoff te Heemse, een 1/8 whaardeel in de onverdeelde velden en veenen in de markte van Diffelen; een stuk zaailand de Waerde genaamd, een stuk dito op het Onland, een stuk dito op den Heidebelt en zaailand op den Scholmaat in de buurtschap Diffelen
470 23-11-1832 Jennegien Nijmeijer Idem Idem
471 24-11-1832 Jan Hutten Baalder Hypotheek groot f. 200 ten behoeve van Hendrik Hultink te Haarlem, met onderpand: twee stukken zaailand met de 't eindens aan dezelve leggende grasgrond, leggende naast elkanderen in de buurtschap Baalder, op het zogenaamde Blik in den Esch
471 24-11-1832 Hendrika Kelder Idem Idem
472 26-11-1832 Jan Mulder Arriën Proces verbaal eener verpagting van veenen
473 26-12-1832 Anne Catharinus Philippus van Vierssen Venebrugge Procuratie op Albert Voombergh en Pieter Senff te Amsterdam
474 27-12-1832 Jan Hendrik Thielen Ane Hypotheek groot f. 200 ten behoeve van de gereformeerde diaconie van Gramsbergen, met onderpand: een perceel zaai- en groenland, leggende naast elkanderen op den zogenaamden Glaskamp onder Ane
474 27-12-1832 Grietjen Kleijans Idem Idem
475 27-12-1832 Jennechien Hendriks weduwe van Albertus Reinders Gramsbergen Hypotheek groot f. 399,50 ten behoeve van de gereformeerde diaconie van Gramsbergen, met onderpand van een half woonhuis en wheere te Gramsbergen door Jennechien Hendriks bewoond, met den daaragter gelegen gaarden, een stuk zaailand op den Oosteresch en vier stukjes gaardenland agter de huizen van Gramsbergen
475 27-12-1832 Jan Nijman Idem Idem
475 27-12-1832 Trui Reinders Idem Idem
475 27-12-1832 Aaltjen Reinders Idem Idem
475 27-12-1832 Hendrik Jan Reinders Idem Idem