Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1541

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
364 08-02-1831 Frans Willem van Riemsdijk Hardenbergh Huwelijks-voorwaarde
364 08-02-1831 Anna Christina Catarina Hoenderken Idem Idem
365 14-02-1831 Lucas Hoenderken Hardenbergh Proces verbaal eener provisioneele toewijzing van roerende goederen
365 14-02-1831 Antonie van Riemsdijk Idem Idem
365 14-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
365 14-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Idem
365 14-02-1831 Ernst Friderich Meijerink Bentheim Idem
366 14-02-1831 Lucas Hoenderken Hardenbergh Proces verbaal eener provisioneele toewijzing van vaste goederen, hierna bij definitieve toewijzing breder omschreven
366 14-02-1831 Antonie van Riemsdijk Idem Idem
366 14-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
366 14-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Idem
366 14-02-1831 Ernst Friderich Meijerink Bentheim Idem
367 22-02-1831 Zwaantjen Jansen weduwe van Steven Bouwmeester Ane Proces verbaal eener verkoop van mobilia
367 22-02-1831 Hendrik Bouwmeester Idem Idem
368 28-02-1831 Lucas Hoenderken Hardenbergh Proces verbaal eener niet geaccordeerde definitieve toewijzing van roerende goederen
368 28-02-1831 Antonie van Riemsdijk Idem Idem
368 28-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
368 28-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Idem
368 28-02-1831 Ernst Friderich Meijerink Bentheim Idem
369 28-02-1831 Lucas Hoenderken Hardenbergh Proces verbaal eener niet geaccordeerde definitieve toewijzing van vaste goederen
369 28-02-1831 Antonie van Riemsdijk Idem Idem
369 28-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Almelo Idem
369 28-02-1831 Jacobus van Riemsdijk Hardenbergh Idem
369 28-02-1831 Ernst Friderich Meijerink Bentheim Idem
370 03-03-1831 Wolter Kamphuis Gramsbergen Inventaris
371 09-03-1831 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Jan Hendrik Jonkeren, voormaals Assen, in den Velde
371 09-03-1831 Albert Broekhuis Gramsbergen Idem
371 09-03-1831 Lucas van der Scheer Gramsbergen Idem
371 09-03-1831 Harm Brink Gramsbergen Idem
372 10-03-1831 Harm Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van bomen
373 15-03-1831 Reint Hendrik baron  de Vos van Steenwijk Staphorst Proces verbaal eener niet geaccordeerde veiling van roerende goederen
373 15-03-1831 Willem Jan baron  van Dedem van den Bergh Zwolle Idem
374 15-03-1831 Reint Hendrik baron  de Vos van Steenwijk Staphorst Proces verbaal eener niet geaccordeerde veiling van vaste goederen
374 15-03-1831 Willem Jan baron  van Dedem van den Bergh Zwolle Idem
375 15-03-1831 Willem Jan baron  van Dedem van den Bergh Zwolle Transport van een perceel veen met deszelfs ondergrond, leggende op het zogenaamde Agterveldsche slag en op de eenendertig roeden onder Rheeze in de gemeente het Ambt Hardenberg, vanaf den Vrieschen Dijk opschietende tot aan de Hoofdwijk, aan Roelof Veeningen aan de Dedemsvaart onder het Ambt Ommen
376 16-03-1831 Jan Hendrik Jonkeren, voormaals Assen Den Velde Inventaris
377 16-03-1831 Jan Harmen Zweers Hardenbergh Proces verbaal eener verkoop van boomen
378 17-03-1831 Jan Hendrik Jonkeren, voormaals Assen Den Velde Huwelijks-voorwaarde
378 17-03-1831 Hendrika Jonkeren Rheezerveen Huwelijks-voorwaarde
379 23-03-1831 Jan Schonekamp Anerveen Testament
380 26-03-1831 Gerrit Jurjens Ane Transport van een perceel gaardenland, zijnde de oostelijke halfscheid van den Bongert, leggende te Ane, met het hiertoe gehorende recht van een plaggenslag op den Marsch, aan Jan Hendrik Hulter te Ane
380 26-03-1831 Jantien Remmelink Idem Idem
381 29-03-1831 Klaas Olthuis Anevelde Proces verbaal eener verkoop van mobilia
382 07-04-1831 Harm Hendrik Quae Holtheme Proces verbaal eener verkoop van boomen
383 14-04-1831 Lambert Borrel Holtheme Proces verbaal eener verkoop van mobilia
384 22-04-1831 Hendrikus Martens Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Jan Harmen Slingenbergh te Holtheme
384 22-04-1831 Gerrit Martens Idem Idem
384 22-04-1831 Gerrit Derks Idem Idem
384 22-04-1831 Harmen Brink Idem Idem
385 22-04-1831 Hendrikus Martens Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Gerrit Jan Seigers te Holtheme
385 22-04-1831 Gerrit Martens Idem Idem
385 22-04-1831 Gerrit Derks Idem Idem
385 22-04-1831 Harmen Brink Idem Idem
386 17-05-1831 Jan Eek Hulsebosch Gramsbergen Testament
387 17-05-1831 Geertjen Joosten Idem Testament
388 19-05-1831 Jan van Muiden Gramsbergen Transport van een perceel zaailand, den Kieft genaamd, onder de stede Gramsbergen, aan Hendrik Krikke te Gramsbergen
388 19-05-1831 Zwaantjen Arends Idem Idem
388 19-05-1831 Albertus van Muiden Idem Idem
388 19-05-1831 Geesjen Nijlandt Idem Idem
389 11-06-1831 Gerrit Jan Klingenbergh Den Velde Inventaris
390 15-06-1831 Gerrit Jan Klingenbergh Den Velde Huwelijks-voorwaarde
390 15-06-1831 Grietjen van der Veen Den Velde Idem
391 23-06-1831 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Johanna Berendina Grimmelius te Gramsbergen
391 23-06-1831 Lucas van der Scheer Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Johanna Berendina Grimmelius te Gramsbergen
391 23-06-1831 Berend Rigterink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Johanna Berendina Grimmelius te Gramsbergen
391 23-06-1831 Harmen van der Haar Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Johanna Berendina Grimmelius te Gramsbergen
392 27-06-1831 Jan Klooster L.z. Ane Transport van de oostelijke halfscheid van een veeneakker op het Anerveen, aan Evert Meijlink te Ane
392 27-06-1831 Berendina Tassink Idem Idem
392 27-06-1831 Fennegien Klooster Gramsbergen Idem
392 27-06-1831 Albert Kalkdijk Idem Idem
393 06-07-1831 Israel de Bruin Hardenbergh Hypotheek groot f. 525 ten behoeve van Salomon Bromet te Hardenberg, met onderpand van hun eigendommelijke woonhuis ter Stede Hardenbergh, in de Agterstraat tusschen het huis van B. Rustenbergh ten oosten en het huis van H.J. Seinen en de school ten westen, alsmede een tuin aan de Lange Steeg aldaar, naast de zogenaamde Hanegaardens
393 06-07-1831 Betje Hartog Kohen Idem Idem
394 06-07-1831 Albert van der Haar Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van gras
394 06-07-1831 Egbert Haberts Ane Idem
394 06-07-1831 Jan Timmerman Ane Idem
395 16-07-1831 Jan Bosch Merjenburgh Coevorden Proces verbaal eener provisionele toewijzing van hierna bij definitieve toewijzing vermelde vaste goederen
395 16-07-1831 Hermina Tangenbergh Idem Idem
396 22-07-1831 Mens Lambert Odink Hardenbergh Hypotheek groot f. 475 ten behoeve van Jannes Odink te Hardenberg, met onderpand van zijn woonhuis, staande ter Stede Hardenberg in de Agterstraat onder numero 77, belend aan de westzijde het huis van H. Zweers en aan de oostzijde dat van G. Harssevoort aldaar
397 23-07-1831 Jan Bosch Merjenburgh Coevorden Proces verbaal eener definitieve toewijzing van vaste goederen: de gerechte halfscheid van een woonhuis en schuur met den daaragter gelegen gaarden ter stede Gramsbergen, een perceel gaardenland op Klaaskamp, een dito op den Oldenhoff, en een perceel hooiland in het Holterland in de gemeente Coevorden, aangekogt door Jan Pot te Coevorden
397 23-07-1831 Hermina Tangenbergh Idem Idem
398 02-08-1831 Derk Grotebuul Ane Transport van een perceel gaarden- en groenland in Ane, ten oosten het erve van den heer Van Langen, ten zuiden de publieke weg en ten noorden de marktegrond, een kamp zaailand in de buurtschap Ane en een perceel  hoog en laag zaailand, het Maatjen genaamd, aan Teunis Wolbink te Ane
398 02-08-1831 Fennegien Wolbink Idem Idem
399 26-08-1831 Meijer Bromet Hardenbergh Hypotheek groot f. 600 ten behoeve van Israel Alexander en Koppel Sternbergh te Meppen, met onderpand van de halfscheid van des eerstgenoemden woonhuis ter stede Hardenbergh in de Voorstraat, tusschen de woonhuizen van Hendrik Olsman ten westen en dat van Jan Hendrik Zweers ten oosten; de halfscheid van des eerstgenoemden tuin, gelegen op den zogenaamden Pothoff; des laatstgenoemden woonhuis aldaar in de Voorstraat, tusschen de woonhuizen van Willem Hendrik Zweers en Wolter van der Veen
399 26-08-1831 Racel David Idem Idem
399 26-08-1831 Simon Bromet Idem Idem
399 26-08-1831 Mariana Joles Idem Idem
400 08-09-1831 Harmen Slingenbergh Den Velde Proces verbaal eener verkoop van ijmen
401 10-09-1831 Albert Huisjes Ane Inventaris
402 13-09-1831 Harmen Twenker Coevorden Transport van een perceel hooi- en laag zaailand, den Wekenharst te Holtheme, ten oosten den zogenaamden Plasësch, aan Gerrit Jan Kuipers in  het Laar
403 14-09-1831 Jan van Aans Ane Proces verbaal eener verkoop van ijmen
404 30-09-1831 Lambert Gebben Laar Transport van een stuk zaailand, leggende op de Hoge Wekenhorst in Holtheme, aan Hendrik Melchior Laumann te Laar
405 30-09-1831 Lambert Gebben Laar Transport van een stuk zaai- en hooiland op de Lage Wekenhorst in Holtheme, aan Jan Kloekhorst te Laar
406 30-09-1831 Jan de Groot Laar Transport van een stuk groenland in de Hollarts onder Holtheme, aan Hendrik Zwiers te Laar
407 30-09-1831 Jan Roelofs H.z. Holtheme Transport van een stuk zaailand op den Kamp bij de Molen onder Gramsbergen, aan Gerrit Martens te Gramsbergen
408 01-10-1831 Jan Hulter Ane Huwelijks-voorwaarde
408 01-10-1831 Hendrika Lamberts Ane Idem
409 03-11-1831 Frederik Boterman Dedemsvaart Proces verbaal eener veenverpagting
410 08-11-1831 Frederik Boterman Dedemsvaart Idem
411 09-11-1831 Jan Warnders Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van mobilia
412 10-11-1831 Jan Hendrik Leemgraven Holtheme Proces verbaal eener verkoop van bomen
413 11-11-1831 Harm Hendrik Quae Holtheme Akte van surrogatie op Willem Swam
414 11-11-1831 Harm Hendrik Quae Holtheme Idem
415 30-11-1831 Frederik Boterman Dedemsvaart Proces verbaal eener veenverpagting
416 13-12-1831 Frederik Boterman Dedemsvaart idem
417 13-12-1831 Frederik Boterman Dedemsvaart Idem
418 30-12-1831 Willem Haberts Ane Transport van een stuk zaailand, het Tijland genaamd, leggende op den Kamp te Ane, aan Lambert Bouwmeester te Ane
418 30-12-1831 Marrigjen Jansen Idem Idem