Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1540

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
332 19-01-1830 Jan Evers op den Oldenhoff Transport van twee stukken zaailand in de buurtschap Den Velde op de zogenaamde Veldinger Kampen, alsmede een perceel gaardenland aldaar, liggende op den zogenaamden Schonekampskamp, aan Gerrit Jan Klingenbergh en Hermina Seinen in Den Velde.
332 19-01-1830 Hillegien Hendriks Idem Idem
333 03-02-1830 Hendrik Bouwhuis Gramsbergen Proces verbaal eener provisionele toewijzing van bij definitieve toewijzing te vermelden vaste goederen.
334 15-02-1830 Jan Heerspink Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Gerrit Reinders te Geest.
334 15-02-1830 Albert Broekhuis Idem Idem
334 15-02-1830 Albert van der Haar Idem Idem
334 15-02-1830 Egbert Reinders Idem Idem
335 17-02-1830 Hendrik Bouwhuis Gramsbergen Proces verbaal eener definitieve toewijzing van een huis met een daarachter gelegen gaarden, staande en gelegen ter stede Gramsbergen, aan Hendrikus Martens.
336 19-02-1830 Otto Valkman Hardenbergh Hypotheek ten behoeve van Derk Jan Kiezebrink te Zwolle, met onderpand van een huis, staande en gelegen onder no. 107 ter stede Hardenbergh, op de hoek van de Agter- en Hoge Doelen straat, tusschen de huizen van G. Sierink en de diaconie van Hardenbergh, met een kamp zaailand nabij den Pingelenkamp, de Telgte, de Voorakkers en de rijweg naar Brucht, en een stuk zaailand op het Hoge Holt.
336 19-02-1830 Anna Elferink Idem Idem
337 19-02-1830 Geesjen Zwols weduwe van Jan Tangenbergh Gramsbergen Transport van de halfscheid van een stuk zaailand op den Bakkerskamp onder de stede Gramsbergen, alsmede de halfscheid van een gaarden aldaar, aan Hendrik Krikke te Gramsbergen.
338 09-03-1830 Aaltjen Roelofs weduwe van Harmen Prenger Gramsbergen Transport van een perceel gaardenland, den Gaarden genaamd, een dito weideland, den zogenaamden Agtersten Hoff, zaailand den zogenaamden Voren Akker, een dito hooiland, de Russchenmate genaamd, een dito zaailand, den Valkamp genaamd in het Loozerveld, alles gelegen onder de buurtschap Loozen, hooiland in den Westeresch te Gramsbergen en een vierde gedeelte van een whaarregt in de gecombineerde marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk, aan Hendrik Roelofs en Hermina Zwijse te Loozen.
338 09-03-1830 Zwaantjen Prenger Idem Idem
338 09-03-1830 Gerrit Jan Richterink Idem Idem
339 19-03-1830 Geesjen Broekgeerts weduwe van Gerrit Haberts Proces verbaal van eene verkoop van mobilia.
340 24-03-1830 Wilhelmina Johanna Christina van der Foreest douairiere de Thouars Akte van toestemming tot een huwelijk voor Nannink Mark Jacob de Thouars te Oudekerk.
341 26-03-1830 Antonie van Riemsdijk Hardenbergh Proces verbaal eener verkoop van bomen.
342 02-04-1830 Lambert Moman Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van aardappelen.
343 15-04-1830 Johann Henrich Daman Avereest Huwelijksvoorwaarde
343 15-04-1830 Albertjen Thijs Idem Idem
344 30-04-1830 Hendrik Hamhuis Anerveen Proces verbaal eener verkoop van mobilia.
345 11-05-1830 Hendrik Konink Holthemerbroek Testament
346 22-05-1830 Johannes Hamilton of Silvertonhill Gramsbergen Akte van toestemming tot een huwelijk voor haaren zoon Theodorus Christiaan Wilhelm Hamilton of Silvertonhill te Oldemarkt.
346 22-05-1830 Wilhelmina Mathilda Richter Idem Idem
347 25-05-1830 Anne Catharinus Philippus van Vierssen Venebrugge Akte van speciaal verband op ingeschreven kapitalen in het Grootboek ten behoeve van het Gouvernement der Nederlanden.
347 25-05-1830 Antje Walburgh Idem Idem
348 12-06-1830 Jan Drenten Holtheme Huwelijksvoorwaarde
348 12-06-1830 Zwaantjen Roelofs Radewijk Idem
349 21-06-1830 Anne Catharinus Philippus Vierssen Venebrugge Akte van speciaal verband op ingeschreven kapitalen in het Grootboek ten behoeve van het Gouvernement der Nederlanden.
349 21-06-1830 Aantje Walburg Idem Idem
350 24-06-1830 Hendrik Jan Kwant Ane Hypotheek ten behoeve van Jan Hendrik Ringerbruggen te Emmelenkamp, met onderpand van een huis en schuur, de Klokhenne genaamd, met de daarbij gelegen tuin, staande en gelegen onder no. 58 in de Meene, buurtschap Ane, met stukken zaailand, weideland en het zaailand genaamd den Bisschopsdijk.
350 24-06-1830 Geesjen Stroeve Idem Idem
351 30-06-1830 Teunis Santman Anerveen Proces verbaal eener verkoop van schapen.
352 29-07-1830 Jan Timmerman Coevorden Transport van een perceel hooiland, het Teuniskampjen genaamd, liggende in de Meene onder Holtheme, aan Hendrik Warnders te Anerveen.
352 29-07-1830 Maria Hofman Idem Idem
353 04-08-1830 Egbert Hulsebosch Holtheme Proces verbaal eener verkoop van rogge.
354 05-08-1830 Gerrit Schutte Ane Idem
355 06-08-1830 Teunis Santman Anerveen Proces verbaal eener verkoop van mobilia.
356 11-09-1830 Derk Baarslag Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Bernardus Dionysius Simeon Mittendorff te Amsterdam.
356 11-09-1830 Jan Heerspink Idem Idem
356 11-09-1830 Roelof Reinders Idem Idem
356 11-09-1830 Albert Broekhuis Idem Idem
357 27-10-1830 Klaas Olthuis Anevelde Proces verbaal eener verkoop van beesten.
358 27-10-1830 Gerrit Jan Klingenbergh Den Velde Proces verbaal eener verkoop van klederen.
359 30-10-1830 Gerrit Jan Richterink Gramsbergen Proces verbaal eener provisionele toewijzing van bij definitieve toewijzing te vermelden vaste goederen.
359 30-10-1830 Gerrit Huisken Leeuwarden Idem
359 30-10-1830 Johannes Huisken Idem Idem
360 09-11-1830 Jennegien Jonkeren Den Velde Testament
361 13-11-1830 Gerrit Jan Richterink Gramsbergen Proces verbaal eener definitieve toewijzing van een huis en wheere, staande en gelegen ter stede Gramsbergen onder no. 56, tusschen het schoolgebouw en het woonhuis van de heer Hamilton of Silvertonhill, met den daarachter gelegen gaarden, met eene begraafplaats op het kerkhoff, aan K. Olthuis te Anevelde voor f. 470.
361 13-11-1830 Gerrit Huisken Leeuwarden Idem
361 13-11-1830 Johannes Huisken Idem Idem
362 13-11-1830 Gerrit Jan Richterink Gramsbergen Proces verbaal van eene verkoop van zitplaatsen in de kerk.
362 13-11-1830 Gerrit Huisken Leeuwarden Idem
362 13-11-1830 Johannes Huisken Idem Idem
363 15-12-1830 Harm Hendrik Quae Holtheme Schuldbekentenis ten behoeve van Hendrik Gruter te Rhüle, koningrijk Hanover, ter somma van f. 600.
363 15-12-1830 Anna Maria Aleida Adams genaamd Scholten Idem Idem