Notarieel Repertorium Gramsbergen, inv. nr. 1539

 

Aktenr. Datum akte Voornamen   Achternaam Aanv. Woonplaats Soort akte
289 12-01-1829 Johannes Hamilton of Silverton Hill Gramsbergen Akte van toestemming tot een huwelijk
289 12-01-1829 Aleida Wilhelmina Richter Idem Idem
289 12-01-1829 Theodoor Christiaan Wilhelm Hamilton of Silverton Hill Heino Idem
290 22-01-1829 Antonie van Riemsdijk Hardenbergh Proces verbaal eener houtverkoop
291 13-02-1829 Hendrik Kwant Holtheme Hypotheek groot f. 2500,00 met onderpand van een perceel weiland, den Schapenmarsch genaamd, te Holtheme, c.a.
291 13-02-1829 Geertjen Jentink Idem Idem
291 13-02-1829 Geertruida Outgers Emmelenkamp Idem
291 13-02-1829 Gerrit Jan Ringerbruggen voormaals Stokman Idem Idem
292 20-03-1829 Willem Nijman Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Hermina Seine te Baalder
292 20-03-1829 Jan Heerspink Idem Idem
292 20-03-1829 Harmen Prenger Idem Idem
292 20-03-1829 Jan Alberts Idem Idem
293 21-03-1829 Willem Nijman Idem Akte van bekendheid van overlijden over Elisabeth Jansen te Brucht
293 21-03-1829 Harmen Klingenbergh Idem Idem
293 21-03-1829 Gerrit Jan Lenneps Idem Idem
293 21-03-1829 Gerrit Martens Idem Idem
294 23-03-1829 Gerrit Willem Santman Hardenbergh Hypotheek groot f. 200,00 met onderpand van een stuk zaaij- en groenland leggende op den zogenaamden Lagen Marsch onder de Stede Hardenbergh
294 23-03-1829 Jennegien Ramermans Idem Idem
294 23-03-1829 Lucas Hoenderken Idem Idem
295 15-04-1829 Gerrit Jan Hulter landbouwer Ane Proces verbaal eener houtverkoop
296 18-04-1829 Hendrik Lichtenbergh Radewijk Transport van een perceel zaaij- en heideland, het Nieuwe genaamd, en twee stukken zaaijland naast elkanderen op het Haardjen genaamd, een perceel hooiland, het Koeland genaamd ten noorden de zogenaamden Takmanskamp en een vierde gedeelte van de heide, weide en plaggen whare in de gecombineerde markte van Gramsbergen, Loozen en Radewijk, aan Albert Roelofs te Radewijk.
296 18-04-1829 Janna Takman Idem Idem
296 18-04-1829 Aaltjen Takman dienstmeid Wilsum Idem
297 23-04-1829 Willem Nijman Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden over Evert Derks en aaltjen Arents te Rheeze
297 23-04-1829 Jan Heerspink Idem Idem
297 23-04-1829 Harmen Prenger Idem Idem
297 23-04-1829 Jan Alberts Idem Idem
298 24-04-1829 Geziena Schuldink Ane Transport van een huis, schuur en varkenshok en gaarden, een perceel zaaijland op het zogenaamde Hag, zaailand op den Esch bij Melenbergh, een perceel hooiland de Wildemate, hooiland de Bleekstede, aan Hendrik Schuldink te Ane.
298 24-04-1829 Hermannus Willink Ane Idem
299 24-04-1829 Hendrik Krikke Gramsbergen Inzet van goederen, hierna bij definitieve toewijzing nader beschreven.
299 24-04-1829 Gerrit Slingenbergh Den Velde Idem
299 24-04-1829 Jan Harmen Slingenbergh Idem Idem
299 24-04-1829 Fennegien Jonkeren Idem Idem
299 24-04-1829 Jennegien Jonkeren Idem Idem
299 24-04-1829 Aaltjen Scholtman Gramsbergen Idem
299 24-04-1829 Jennegien Scholtman Idem Idem
299 24-04-1829 Wolter Scholtman Idem Idem
299 24-04-1829 Gerrit Scholtman Idem Idem
299 24-04-1829 Hillegien Scholtman Idem Idem
300 29-04-1829 Aaltjen Kalkdijk weduwe van Jan Centen Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van mobilia.
301 30-04-1829 Jan Hendrik Beltman weduwnaar van Jennegien Welink Lutten Inventaris
301 30-04-1829 Willemina Jacobs met autorisatie van Jannes Raatmink Ane Idem
301 30-04-1829 Geertjen Beltman met autorisatie van Klaas Snieders Ane Idem
301 30-04-1829 Jan Welink toeziende voogd Idem
302 05-05-1829 Hendrik Krikke Gramsbergen Proces verbaal van eene niet geaccordeerde definitieve toewijzing van vaste goederen.
302 05-05-1829 Gerrit Slingenbergh Den Velde Idem
302 05-05-1829 Jan Harmen Slingenbergh Idem Idem
302 05-05-1829 Fennegien Jonkeren Idem Idem
302 05-05-1829 Jennegien Jonkeren Idem Idem
302 05-05-1829 Aaltjen Scholtman Gramsbergen Idem
302 05-05-1829 Jennegien Scholtman Idem Idem
302 05-05-1829 Wolter Scholtman Idem Idem
302 05-05-1829 Gerrit Scholtman Idem Idem
302 05-05-1829 Hillegien Scholtman Idem Idem
303 06-05-1829 Gerrit Jan Wilpshaar Holtheme Testament
304 06-05-1829 Janna Ekenhorst Idem Idem
305 12-05-1829 Hendrik Krikke Gramsbergen Transport van een perceel hooiland in de Meene, aan Stientjen Bekman te Ane.
305 12-05-1829 Gerrit Slingenbergh Den Velde Idem
305 12-05-1829 Jan Harmen Slingenbergh Idem Idem
305 12-05-1829 Fennegien Jonkeren Idem Idem
305 12-05-1829 Jennegien Jonkeren Idem Idem
305 12-05-1829 Aaltjen Scholtman Gramsbergen Idem
305 12-05-1829 Jennegien Scholtman Idem Idem
305 12-05-1829 Wolter Scholtman Idem Idem
305 12-05-1829 Gerrit Scholtman Idem Idem
305 12-05-1829 Hillegien Scholtman Idem Idem
306 12-05-1829 Hendrik Krikke Gramsbergen Transport van een stuk zaaijland op den zogenaamden Schutstalskamp onder de stad Gramsbergen, ten zuidwesten den zogenaamden Nieuwen Dijk, een perceel hooiland in de Veldingermaaten onder de buurtschap Den Velde, aan Jan Harmen Slingenbergh te Den Velde.
306 12-05-1829 Gerrit Slingenbergh Den Velde Idem
306 12-05-1829 Jan Harmen Slingenbergh Idem Idem
306 12-05-1829 Fennegien Jonkeren Idem Idem
306 12-05-1829 Jennegien Jonkeren Idem Idem
306 12-05-1829 Aaltjen Scholtman Gramsbergen Idem
306 12-05-1829 Jennegien Scholtman Idem Idem
306 12-05-1829 Wolter Scholtman Idem Idem
306 12-05-1829 Gerrit Scholtman Idem Idem
306 12-05-1829 Hillegien Scholtman Idem Idem
307 12-05-1829 Stientjen Bekman Ane Transport van een stuk zaaijland opĀ  Schutstalskamp onder de stad Gramsbergen, en een perceel hooiland de Paardeweide genaamd, aan Hendrik Krikke te Gramsbergen.
307 12-05-1829 Gerrit Slingenbergh Den Velde Idem
307 12-05-1829 Jan Harmen Slingenbergh Idem Idem
307 12-05-1829 Fennegien Jonkeren Idem Idem
307 12-05-1829 Jennegien Jonkeren Idem Idem
307 12-05-1829 Aaltjen Scholtman Gramsbergen Idem
307 12-05-1829 Jennegien Scholtman Idem Idem
307 12-05-1829 Wolter Scholtman Idem Idem
307 12-05-1829 Gerrit Scholtman Idem Idem
307 12-05-1829 Hillegien Scholtman Idem Idem
308 27-05-1829 Jan Reinink Anerveen Hypotheek ten behoeve van Gerrit Jan Meijlink te Ane groot f. 700, met onderpand van een woonhuis op het Anerveen met de daarbij liggende drie opgaande veenakkers vanaf de Anerberkte c.s.
308 27-05-1829 Jantien Lamberts Idem Idem
309 28-05-1829 Marten Jannessen Ane Transport van een perceel weideland den Dijk genaamd, aan Evert Meijlink te Ane.
309 28-05-1829 Wibbegien Willink Idem Idem
310 13-06-1829 Mannes Schuldink in den Lozermarsch Hypotheek ten behoeve van Jan Renting te Erm groot f. 700, met onderpand van een woonhuis en schuur met bijliggende kamp, een stuk zaailand in den Westeresch, een perceel hooiland in de Veldingermaten, een perceel hooiland te Ane in den zogenaamden Pippelink en een perceel hooiland in het zogenaamde Kalf te Ane.
311 15-06-1829 Derk Koenders aan de Heesterkant Transport van een veenakker op het Anerveen, aan Hendrik Altena op het Anerveen.
312 30-06-1829 Egbert Haberts Gramsbergen Proces verbaal eener grasverkoop
312 30-06-1829 Willem Loshaar Idem Idem
312 30-06-1829 Jan Roelofs Idem Idem
312 30-06-1829 Hendrik Krikke Idem Idem
313 06-08-1829 Jan Centen weduwnaar van Albarta Kok Gramsbergen Vernieuwde verklaring eener hypothecaire schuld op Johanna Margaretha van der Laen te Zwolle, als erfgename van wijlen Jacobus Henricus Mazier.
313 06-08-1829 Hermannus Centen Idem Idem
313 06-08-1829 Gerrit Centen Idem Idem
313 06-08-1829 Albertus Centen Idem Idem
313 06-08-1829 Jennegien Centen Idem Idem
313 06-08-1829 Geertruid Centen Idem Idem
313 06-08-1829 Albert Kok Idem Idem
314 06-08-1829 Gerrit van der Haar Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van rogge.
315 12-08-1829 Egbert Hulsebosch Holtheme Idem
316 21-08-1829 Hendrik Krikke Gramsbergen Akte van toestemming tot eene hypothecaire inscriptie te roijeren.
316 21-08-1829 Stientjen Bekman Ane Idem
316 21-08-1829 Gerrit Slingenbergh Den Velde Idem
316 21-08-1829 Jan Harm Slingenbergh Den Velde Idem
316 21-08-1829 Fennegien Jonkeren Den Velde Idem
316 21-08-1829 Jennegien Jonkeren Den Velde Idem
316 21-08-1829 Aaltjen Scholtman echtgenote van Derk Takman Wielen Idem
316 21-08-1829 Derk Takman Idem Idem
316 21-08-1829 Jennegien Scholtman echtgenote van Mannes Ekkel Idem Idem
316 21-08-1829 Wolter Scholtman Idem Idem
316 21-08-1829 Gerrit Scholtman Idem Idem
316 21-08-1829 Hillegien Scholtman echtgenote van Hendrik Jan Roelofs Idem Idem
317 22-08-1829 Derkjen Almelo weduwe van Jan Eekman Ane Testament
318 22-08-1829 Evert Kamphuis Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Lucas Waterink te Anevelde.
318 22-08-1829 Jan Hendrik Eppink Idem Idem
318 22-08-1829 Jan Heerspink Idem Idem
318 22-08-1829 Hendrik Reurink Idem Idem
319 28-08-1829 Fennegien Kamphuis weduwe van J.A. Smitt Gramsbergen Proces verbaal eener provisioneele toewijzing.
319 28-08-1829 Jan Smitt Idem Idem
320 11-09-1829 Fennegien Kamphuis weduwe van J.A. Smitt Gramsbergen Proces verbaal eener definitieve toewijzing van een stuk zaailand op den Oosteresch, op het zogenaamde Hammegien, aan Frederik van der Hulst; en een perceel gaardenland in de zogenaamde Oostermaatsgaarden aan Gerrit Jan Richterink te Gramsbergen.
320 11-09-1829 Jan Smitt Idem Idem
321 15-09-1829 Harmen Klingenbergh Den Velde Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Gerritdina Koerts te Wijerswolt.
321 15-09-1829 Gerrit Lenneps Idem Idem
321 15-09-1829 Gerrit Nijman Idem Idem
321 15-09-1829 Hendrik Schutmaat Holtheme Idem
322 22-09-1829 Evert Kamphuis Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Stientjen Bekman te Holtheme.
322 22-09-1829 Roelof Reinders Idem Idem
322 22-09-1829 Jan Heerspink Idem Idem
322 22-09-1829 Berend Buter Idem Idem
323 22-09-1829 Evert Kamphuis Gramsbergen Akte van bekendheid van overlijden ten behoeve van Harmen Schonekamp aldaar.
323 22-09-1829 Roelof Reinders Idem Idem
323 22-09-1829 Jan Heerspink Idem Idem
323 22-09-1829 Berend Buter Idem Idem
324 05-10-1829 Hendrik Nijlandt Anerveen Transport van een perceel groen-, hooi-, weide-, zaai- en heidelanden aan de Lutterbeek in de buurtschap Lutten, aan Klaas Olthuis te Anevelde.
325 12-10-1829 Jan Hendrik Muller op het Klooster Transport van twee percelen hooiland in de zogenaamde Hammate in de buurtschap Ane, aan Jan Strieper te Anevelde.
325 12-10-1829 Albert Muller Idem Idem
326 13-10-1829 Roelof van den Bergh Anerveen Proces verbaal eener schapenverkoop.
326 13-10-1829 Albert van den Bergh Idem Idem
327 17-10-1829 Gerrit Jan Hulter Ane Proces verbaal eener verpagting van het scholle en punte veer te Ane aan Jannes Sierink te Hardenbergh.
327 17-10-1829 Gerrit Jan Meijlink Idem Idem
327 17-10-1829 Gerrit Beltman Idem Idem
327 17-10-1829 Jan Egberink Anevelde Idem
327 17-10-1829 Lucas Lamberts Anevelde Idem
328 21-11-1829 Hendrik Krikke Gramsbergen Proces verbaal eener verkoop van vlas.
329 08-12-1829 Derk Willink Ane Proces verbaal eener verkoop van turf.
330 30-12-1829 Jan Hendrik Beltman Lutten Testament
331 30-12-1829 Geertjen Kleintjes Idem Idem