Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1959, akte 389

Op heeden den dertigsten der maand november eenduizend achthonderd en vijftien, des avonds om zeven uuren ten huize van Berendina Rustenbergh, weduwe van wijlen Derk Odink, logementhoudersche, woonende op den Rustenbergh te Heemse in deeze gemeente, in tegenwoordigheid van Klaas Olthuis, koopman en van Frederik Zweers, timmerman, beide woonende ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, hebben wij Antoni van Riemsdijk, openbaar notaris, resideerende ter Steede Hardenbergh, emeente en kanton van dien naam, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, ten verzoeke van de Hoog Welgebooren Gestrenge Heeren Christiaan Lodewijk grave van Rechteren tot Collendoorn, en Jacob van Foreest van Heemse, beide woonende te Heemse in deeze gemeente, publiek aan de meestbiedende verkogt de hier nagenoemde veenakkers en katersteeden, alle gelegen in deeze gemeente:

 

Eerste parceel:

Acht veenakkers in den Bril op ’t Collendoornerveen met de Zandkerk daar bij.

Is bij den afslag gemijnd door Jan Korterink te Collendoorn voor f. 475,-

 

Tweede parceel:

De katerstede het Buitenkamps met alle deszelfs daartoe gehoorende landerijen zo en als wordt bemeijerd door Lefert Weelink, met een vierendeel waare in de gemeene markte van Rheeze.

Is bij den afslag verbleeven voor Harm Prenger te Loozen en Thijs Stegeman te Brugt, voor f. 1025,-

 

Derde parceel:

De katerstede den Binnenkamp met alle deszelfs daartoe gehoorende landerijen, zo en als wordt bemeijerd door Gerrit Hamhuis met een vierendeel whaare in de gemeene markte van Rheeze.

Is bij den afslag gemijnd door Teunis Nijhuis te Rheeze, voor f. 841,-