Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1957, akte 93

Voor ons Antoni van Riemsdijk, in tegenwoordigheid van Willem Jansen, metzelaar en Evert van Munster, bakker, beide wonend ter Steede Hardenbergh, als hiertoe expresselijk verzochtte getuigen, compareerde Lucas Weelink, landbouwer van beroep, voormaals woonachtig in nr. 20 op het erve Herms of Weelink te Rheeze in dit kanton, doch tans wonende te Arrien, gemeente en kanton Ommen. Dewelke verklaarde van ons notaris te hebben ontvangen de somme van vijfduizend zeshonderd agtentachentigh francs en negentigh centimes, ofwel tweeduizend zevenhonderd en negen guldens Hollandsch, zijnde de koopprijs van het door ons ten zijnen verzoeke, prose et nomine uxoris, op den twaalfden october des afgeloopenen jaars verkogte erve Herms of Weelink te Rheeze voorzeid.