Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1957, akte 20

Op heeden den vijfentwintigsten february eenduizend achthonderd en dertien, des morgens om tien uuren, ten huize van Maria van Munster, weduwe van wijlen Marten Bruins, logementhoudersche woonende te Heemse in nr. 2, gemeente en kanton Hardenbergh, hebben wij Antoni van Riemsdijk, keizerlijk notaris resideerende te Hardenbergh, kanton Hardenbergh, arrondissement Deventer, departement der Monden van den IJssel, in tegenworodigheid van de heer Evert Bruins, gemeenteraad, woonende te Heemse in gezegde nr. 2, en van Frederik Zweers, timmerman, woonende in de Achterstraat ter Steede Hardenbergh in nr. 90, ten verzoeke van Gerrit Strieper, knegt bij den bouwman Albert Wolbink te Lutten, gemeente en kanton Hardenbergh, publyk aan de meestbiedenden verkogt de navolgende schaapen.

 

  1. een schaap, gekogt door Hendrik Jan Derksen, scheper bij Albert Wolbink te Lutten, voor 14 francs en 91 centimes
  2. etc.