Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1996

 

Volgnr. Datum akte Soort der acten Namen en woonplaatsen der partijen Aard, liging en prijs der goederen
1 07-01-1845 Publieke toewijzing van vaste goederen Ten verzoeke van den heer Willem Swam, voor zichzelven als in huwelijk hebbende Willemina Bosch, woonende beide te Gramsbergen, en als gemagtigde van Hendrika Bosch, woonende te Zutphen, en van Willem Lubbertus Bruist en vrouwe Janna Berendina Bosch, woonende beide te Wierden, alsmede ten verzoeke van Roelof van Tarel, woonende te Gramsbergen, en van Harm Valkman, woonende te Koeverden, alle als verkoopers, en Jan Snel in de gemeente Ambt Hardenbergh als kooper Van eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de gemeente Gramsbergen, voor de som van f. 6602
2 13-01-1845 Procuratie Klaas Olthuis en Wichertjen van Enk te Gramsbergen op Jan Stokhorst te Heemse
3 21-01-1845 Acte van adjudicatie Willem Swam te Gramsbergen pro se et qualitate qua van Roelof van Tarel te Holtheme, als voogd en Harm Valkman te Koevorden als toeziende voogd Het huis en molen, sectie E no. 95, 96 en 145, tezamen groot 0.26.60, aan G.J. Snel te Bergentheim, voor f. 6602