Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1995

 

Volgnr. Datum akte Soort der acten Namen en woonplaatsen der partijen Aard, liging en prijs der goederen
1 27-01-1844 Huwelijksconsent Door Willem Hendrik Zweers te Hardenbergh aan zijne dochter Engberdina Zweers te Hoorn, met Jan van Riel te Hoorn  
2 29-01-1844 Testament Gerritdina Zweers, echtgenoote van Hendrik ter Steeg in de Stad Hardenbergh, testatrice  
3 03-02-1844 Protest Ten verzoeke van Berend Nijzink in het Ambt Hardenbergh tegen Martinus Marten Bruins aldaar  
4 19-02-1844 Acte van onderpand en volmagt Door Koop Herms Dam in de gemeente het Ambt Hardenbergh ten behoeve van Evert van Munster te Hardenbergh  
5 19-02-1844 Protest Ten verzoeke van Hendrik Weenink in het Ambt Hardenbergh tegen Hilbrand Jan Thomas ter Steeg in de Stad hardenbergh  
6 24-02-1844 Volmagt Den heer Jan Pluijm in de Stad Hardenbergh op Jan Kalff te Amsterdam  
7 28-02-1844 Koopcontract van vastgoed Anna Arnolda Victor, weduwe van Jan van Munster Fredrikszoon, Gezina van Munster, Albert Heetderks van Munster en Hendrika Johanna van Munster, alle in de Stad Hardenbergh, verkoopers, en Hannes Snijders in de gemeente Avereest, kooper Een perceel veengrond, gelegen in de gemeente het Ambt Hardenbergh, voor f. 40
8 01-03-1844 Roijement Lubbertus Bosch te Hardenbergh, roijeert ten behoeve van Klaas Olthuis te Gramsbergen  
9 04-03-1844 Procuratie Cornelis van Heijningen en Maria Sophia (?), beide te Veldhuizen, op Jan Gerlings te Utrecht  
10 11-03-1844 Obligatie met hypotheek Hendrik Schoemaker en Hendrika Meijerink, beide in de Stad hardenbergh, debiteuren, Abraham Schuldink te Amsterdam, crediteur, en Herm Meijerink in de Stad Hardenberg, acceptant Verbonden eenige vaste goederen, gelegen in de gemeente Stad Hardenbergh, voor de som van f. 3400
11 26-03-1844 Testament Hermina Oosterhof te Hardenbergh, testatrice  
12 15-04-1844 Huwelijksconsent Door Janna Fredrica Christina Kalkhoff te Hardenbergh aan Jan Woelders te Dordrecht  
13 26-04-1844 Huwelijksconsent Door Lodewijk Reinbott en Maria Borgwart, beide te Hardenbergh, aan Maria Catharina Reinbott te Zwolle  
14 27-04-1844 Acte van suppletie Door Gerrit Jan Lambering en Evertjen Veurink, beide in de gemeente Ambt Hardenbergh, ten voordeele van Fokke Pieters Leertouwer in de gemeente Gramsbergen Verbonden een perceel bouwland, gelegen in de gemeente het Ambt Hardenbergh
15 06-05-1844 Obligatie met hypotheek Hendrik Kleine Balderhaar en Janna Schonekamp, debiteuren, en Evert Weersman, crediteur, alle in het koningrijk Hanover Verbonden eenige vaste goederen, gelegen in de gemeente het Ambt Hardenberg, voor f. 1000
16 11-05-1844 Consent tot huwelijk Wilhelmina Johanna Christina baronesse van Foreest, douairiere van wijlen Willem George Cornelis marquis de Thouars, in  het koningrijk Hanover, aan haren zoon Marc Antoine marcquis de Thouars te Dalfsen  
17 15-05-1844 Testament Jan Hendrik Slotman in het Ambt Hardenbergh, testateur  
18 15-05-1844 Testament Geesjen Schutte in het Ambt Hardenbergh, testatrice  
19 24-05-1844 Obligatie met hypotheek Albert Huisjes en Fennegien Kelder, beide in het Ambt Hardenberg, debiteuren, en Martanus Petrus Escher en Aaltjen Santman, beide in de Stad Hardenberg, crediteuren Verbonden eenige vaste goederen gelegen in het Ambt Hardenbergh, voor f. 700
20 20-05-1844 Obligatie met hypotheek Evert Dorgelo en Grietjen Heino, beide in het Ambt Hardenberg, debiteuren, en Jannes Vinke Hermanneszoon te Amsterdam, crediteur, en Klaas Vinke in het Ambt Hardenbergh, acceptant Verbonden eenige vaste goederen gelegen in het Ambt Hardenbergh, voor f. 1000
21 31-05-1844 Huwelijksconsent Wilhelmina Johanna Christina baronesse van Foreest, douairiere van wijlen Willem George Cornelis marquis de Thouars, in  het koningrijk Hanover, aan haren zoon Marc Antoine marcquis de Thouars te Dalfsen  
22 31-05-1844 Blanco volmagt Wilhelmina Johanna Christina baronesse van Foreest, douairiere van wijlen Willem George Cornelis marquis de Thouars, in  het koningrijk Hanover, aan haren zoon Marc Antoine marcquis de Thouars te Dalfsen  
23 28-06-1844 Roijement Berend Venebrugge in het Ambt Hardenbergh, roijeert ten behoeve van Jan Herman Wandscheer en Gerritjen Kluvers, beide in de Stad Hardenbergh  
24 01-07-1844 Publieke verkoop van gras Ten verzoeke van den hoogwlegeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, te Ambt Hardenbergh  
25 02-07-1844 Publieke verkoop van gras en veldvruchten Ten verzoeke van de heeren Frans Willem van Riemsdijk, Gerrit Willem van Riemsdijk, Lubbertus Bosch, Cornelis Johannes van Riemsdijk en Warner Creemer, allen in de Stad Hardenberg, en van den heer Gerrit Crull te Venebrugge in het koningrijk Hanover  
26 07-08-1844 Publieke verkoop van rogge Ten verzoeke van den heer Cornelis Johannes van Riemsdijk te Hardenbergh en van Albert Stegeman in het Ambt Hardenbergh  
27 09-08-1844 Publieke verkoop van rogge Ten verzoeke van Lubbertus Bosch, Cornelis Johannes van Riemsdijk en Gerrit Willem van Riemsdijk, alle te Hardenbergh  
28 03-10-1844 Publieke verkoop van boekweit Ten verzoeke van den heer Gerrit Crull in het koningrijk Hanover, graafschap Bentheim  
29 03-10-1844 Publieke verkoop van schapen Ten verzoeke van den heer Cornelis Johannes van Riemsdijk te Hardenbergh  
30 09-10-1844 Publieke verkoop van boekweit Ten verzoeke van de heer Berend Venebrugge in het Ambt Hardenberg  
31 28-11-1844 Publieke verkoop van mobilia Ten verzoeke van Cornelis Johannes van Riemsdijk, woonende in de Stad Hardenbergh, en van Berend Nijzink in de gemeente Ambt Hardenbergh, als gemagtigden van Wolterus Wilmes in de Stad Hardenbergh  
32 17-12-1844 Publieke inzate van vastgoed Ten verzoeke van den heer Willem Swam, voor zichzelven als in huwelijk hebbende Willemina Bosch, en als gemagtigde van Hendrika Bosch, woonende te Zutphen, en van Willem Lubbertus Bruist en vrouwe Janna Berendina Bosch, woonende beide te Wierden, als mede ten verzoeke van Roelof van Tarel, woonende in de gemeente Gramsbergen, en van Harm Valkman, woonende Koeverden Van eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de gemeente Gramsbergen