Notarieel Repertorium Hardenberg, inv. nr. 1994

 

Volgnr. Datum akte Soort der acten Namen en woonplaatsen der partijen Aard, liging en prijs der goederen
1 16-01-1843 Koopcontract van vastgoed Hendrikje Albers, weduwe van Albert Geugies in het Ambt Hardenbergh, verkoopster, en Klaas Olsman in het Ambt Hardenbergh, kooper Van eenige vaste goederen, gelegen in de gemeente het Ambt Hardenbergh, voor f. 550
2 19-01-1843 Inventaris Ten verzoeke van Gerrit Nijman in de Stad Hardenberg woonachtig, voor zichzelven en als gemagtigde van Johanna Gerritdina Nijman en van Johanna Nijman, beiden te Amsterdam woonachtig, alsmede ten verzoeke van Hendrik Grootenhuis, woonende te Stad Ommen ten deze als gesubstitueerde gemagtigde van Berend Hendrik Jan Wolterink en van Hermina Nijman, beide woonachtig te Ootmarsum  
3 20-01-1843 Vervolg van inventaris Ten verzoeke van Gerrit Nijman in de Stad Hardenberg woonachtig, voor zichzelven en als gemagtigde van Johanna Gerritdina Nijman en van Johanna Nijman, beiden te Amsterdam woonachtig, alsmede ten verzoeke van Hendrik Grootenhuis, woonende te Stad Ommen ten deze als gesubstitueerde gemagtigde van Berend Hendrik Jan Wolterink en van Hermina Nijman, beide woonachtig te Ootmarsum  
4 23-01-1843 Inventaris Ten verzoeke van Harm Nijhuis in het Ambt Hardenbergh, in tegenwoordigheid van Hendrik Weertjes, woonende in de gemeente Avereest  
5 24-01-1843 Volmagt Maria Hendriks, weduwe van Albert Hilberink, woonende in het Ambt Hardenbergh, op haren zoon Berend Hilberink, in het Ambt Hardenbergh woonachtig  
6 28-01-1843 Volmagt Maria Hilberink, Harm Geertman, beide in het Ambt Hardenbergh, Zwaantjen Hilberink in de gemeente Emmelenkamp, Hendrik Hilberink in de gemeente Ambt Ommen, Albert Hilberink en Fenniggien Hilberink, beide woonachtig in de gemeente Koevorden, op Berend Hilberink in het Ambt Hardenbergh woonachtig  
7 01-02-1843 Publieke inzate van vastgoed Ten verzoeke van Berend Hilberink, in het Ambt Hardenbergh woonachtig, zoo voor zich zelven en als gemagtigde van Maria Hendriks, weduwe van Albert Hilberink, Maria Hilberink, Herm Geertman, alle drie in het Ambt Hardenbergh, Zwaantje Hilberink in de gemeente Emmelenkamp, Hendrik Hilberink in het Ambt Ommen, Albert Hilberink en Fenniggien Hilberink, beide in de gemeente Koevorden, alsmede ten verzoeke van Jan Hilberink en van Aaltjen Hilberink, weduwe van Hannes Nijzink, beide in het Ambt Hardenbergh woonachtig Van eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de boerschap Diffelen in de gemeente het Ambt Hardenbergh
8 03-02-1843 Consent tot royement Willem Jan van Heerde in het Ambt Hardenbergh, roijeert ten behoeve van Marten Haverkamp en Janna Rams, beide woonende te Kampen  
9 08-02-1843 Publieke definitieve toewijzing van vastgoed Ten verzoeke van Berend Hilberink, in het Ambt Hardenbergh woonachtig, zoo voor zich zelven en als gemagtigde van Maria Hendriks, weduwe van Albert Hilberink, Maria Hilberink, Herm Geertman, alle drie in het Ambt Hardenbergh, Zwaantje Hilberink in de geme Van eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de gemeente Ambt Hardenbergh, welke alle bedankt zijn
10 09-02-1843 Publieke verkooping van boomen Ten verzoeke van Hendrik Kleine Balderhaar, woonende te Balderhaar in het koningrijk Hanover  
11 14-02-1843 Idem van schapen Ten verzoeke van Albert Mas, landbouwer in het Ambt Hardenbergh  
12 15-02-1843 Acte van rectificatie Andries Kreusen, Hendrik Kreusen en Bonne Berends, alle drie woonachtig te Avereest, declaranten  
13 15-02-1843 Consent tot royement Jan Zwiers de Jonge, woonende te Avereest, roijeert ten behoeve van Lammert Vrijhuis te Avereest  
14 16-02-1843 Proclamatie Door Derk Zweers Berendszoon junior te Hardenbergh, op de heeren Jan de Lanoij Abrahamszoon en Frans de Lanoij, beide te Amsterdam  
15 16-02-1843 Acte van borgtogt Door Derk Zweers Berendszoon junior te Hardenbergh en Elisabeth Zweers te Hardenbergh, ten behoeven van de gemeente Stad Hardenbergh en den heer Johannes Andries Helderman te Hardenbergh als acceptant  
16 25-02-1843 Testament Berend Nijhuis in het Ambt Hardenbergh, testateur  
17 01-03-1843 Publieke verkooping van schapen Ten verzoeke van Jan Hermen Venebrugge in het Ambt Hardenbergh  
18 02-03-1843 Procuratie Door Marrie Hendriks, weduwe van Albert Hilberink, op Berend Hilberink, beide woonende in het Ambt Hardenbergh  
19 02-03-1843 Publike verkooping van mobilia en vee Ten verzoeke van Berend Hilberink in het Ambt Hardenbergh  
20 03-03-1843 Publike verkooping van schapen Ten verzoeke van Hendrik van der Veen in het Ambt Hardenbergh  
21 16-03-1843 Koopcontract van vastgoed Berend Hilberink, voor zichzelven en als gemagtigde van Marrie Hendriks, weduwe van Albert Hilberink, Maria Hilberink, Herm Geertman, alle woonachtig in het Ambt Hardenbergh, Zwaantjen Hilberink, woonende in de gemeente Emmelenkamp, Hendrik Hilberink in het Ambt Ommen woonachtig, Albert Hilberink, voor zichzelven en als mondeling lasthebber van Fenniggien Hilberink, beide woonende in de gemeente Koevorden, Hendrik Jan Hilberink en Aaltjen Hilberink, weduwe van Hannes Nijzink, beide woonachtig in het Ambt Hardenbergh, als verkoopers, en Derk Veurink in het Ambt Hardenbergh, kooper Van eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de gemeente het Ambt Hardenbergh, voor f. 850
22 17-03-1843 Obligatie met hypotheek Hilbrand Jan Thomas ter Steeg en Christina Meuleman, beide in de Stad Hardenbergh, debiteuren, en Hermannes Santman aldaar, crediteur Verbonden eneige perceelen vastgoed, gelegen in de gemeente Stad Hardenbergh, voor f. 600
23 17-03-1843 Publieke inzate van vastgoed Ten verzoeke van Gerritdina ten Brinke, Fennegien Lamberink en Willem Meijerink, alle drie in  het Ambt Hardenbergh, en van Gerrit Willem Baarslag, woonende in de Stad Hardenbergh Van eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de gemeente Stad Hardenbergh
24 23-03-1843 Publieke verkooping van mobilia Ten verzoeke van Gerrit Schrootenboer [Schrotenboer] in het Ambt Hardenbergh  
25 25-03-1843 Huwelijksconsent Door Hendrik Geerlings en Aaltjen Lotterman, beide in de Stad Hardenbergh, aan Zwaantjen Geerlings te Koeverden  
26 25-03-1843 Publike definitieve toewijzing van vastgoed Ten verzoeke van Gerritdina ten Brinke, Fennegien Lamberink en Willem Meijerink, alle drie in  het Ambt Hardenbergh, en van Gerrit Willem Baarslag, woonende in de Stad Hardenbergh, als verkoopers, en Hendrik Kamphuis uit Stad Hardenbergh en Berend Tiebert te Wielen als koopers Van eenige perceelen vastgoed, gelegen in de gemeente Stad Hardenbergh, voor f. 696
27 29-03-1843 Testament Derk Zweers Berendszoon junior, woonende in de Stad Hardenbergh, testateur  
28 29-03-1843 Testament Elisabeth Zweers, echtgenoote van Derk Zweers Berendszoon, woonende in de Stad Hardenbergh, testatrice  
29 02-04-1843 Kiezing van domicilie en volmagt Johannes Wilhelmus Christianus van Riemsdijk in de Stad Hardenberg, op Arie Groen te Avereest  
30 06-04-1843 Publieke verkooping van mobilia Ten verzoeke van Gerrit Schrootenboer [Schrotenboer] in het Ambt Hardenbergh  
31 18-04-1843 Huwelijkse voorwaarden Tusschen Willem Kleijans in de gemeente Gramsbergen en Rika Kleine Balderhaar in de graafschap Bentheim, koningrijk Hanover  
32 24-04-1843 Consent tot royement Jan Bruins in het Ambt Hardenbergh, roijeert ten behoeve van Roelof van Tarel te Koevorden  
33 24-04-1843 Consent tot royement Wibbegien van Tarel en Jan Bruins, beide in het Ambt Hardenbergh, roijeren ten behoeve van Roelof van Tarel te Koevorden  
34 24-04-1843 Procuratie in blanco Roelof van Taarle, woonende in de gemeente Gramsbergen  
35 24-04-1843 Consent tot royement Jan Harmen Zweers Jasperszoon en Fennegien Buisman, beide woonachtig te Hardenbergh, roijeren ten behoeve van Jacobus van Riemsdijk te Hardenbergh woonachtig  
36 02-05-1843 Testament Hendrikjen Holtman, woonende in de Stad hardenbergh, testatrice  
37 04-05-1843 Publieke verkooping van boomen Ten verzoeke van Andries Costet (?), woonende in de Stad Ommen  
38 24-05-1843 Consent tot royement Lubbertus Bosch, Anna Elisabeth Hoenderken, Frans Willem van Riemsdijk, Cornelis Johannes van Riemsdijk en Gerrit Willem van Riemsdijk, alle woonende in de Stad Hardenberg, roijeren ten behoeve van Zwaantje Moleman, weduwe van wijlen Jan van Munster, Fredrik van Munster, Hendrik Jan Bruins, Jasper van Munster, Geertruid Bruins, Marten Bruins, Maria van Munster, alle te Hardenberg, en van Jan Hendrik en Geesjen van Munster, beide te Amsterdam
39 29-05-1843 Consent tot royement Frans Willem van Riemsdijk voor zich en als gevolmagtigde van Abraham Hendrik Dozij, Cornelis Johannes van Riemsdijk, Gerrit Willem van Riemsdijk te Hardenbergh, en Jacobus van Riemsdijk te Almelo woonachtig, roijeren ten behoeve van Hendrica Bruins, weduwe van wijlen Fredrik van Munster, Jan van Munster en Johanna Arnolda Victor, alle te Hardenbergh  
40 29-05-1843 Procuratie Door Berend Nijzink in het Ambt Hardenbergh op Jan Wolff te Amsterdam  
41 08-06-1843 Publiceke inzate van vastgoed Ten verzoeke van Jan Herman Wandscheer en Gerritjen Kluvers, woonende beide in de Stad Hardenbergh Van eenige perceelen vaste goederen, gelegen in de Stad Hardenbergh
42 10-06-1843 Acte van borgtogt Berend Nijzink en Hendrika van Loo, beide in het Ambt Hardenbergh woonachtig, ten behoeve van de gemeente het Ambt Hardenbergh en den heer Jan Pluijm te Hardenbergh als acceptant  
43 10-06-1843 Koopcontract van vastgoed Jan Herman Wandscheer en deszelfs echtgenoote Gerritjen Kluvers, verkoopers, en Hendrik Schoemaker, kooper, alle in de Stad Hardenbergh Van een huis, erf en tuin, staande en gelegen in de Stad Hardenbergh, voor f. 2310
44 15-06-1843 Publieke definitieve toewijzing van vastgoed Ten verzoeke van Jan herman Wandscheer en Gerritjen Kluvers, beide te Hardenbergh, en Hermannes Zandman, aldaar, kooper Van een perceel vastgoed voor f. 250 en van eenige perceelen dito die bedankt zijn, alles gelegen in de gemeente Stad Hardenbergh
45 20-06-1843 Testament Willem Vrijlink, in het Ambt Hardenbergh, testateur  
46 20-06-1843 Testament Janna Odink in het Ambt Hardenbergh, testatrice  
47 28-06-1843 Publieke inzate van vastgoed Ten verzoeke van Gerrit Jan Bouwhuis in het Ambt Hardenbergh Van eenige vaste goederen, gelegen te Lutten in het Ambt Hardenberg
48 29-06-1843 Roijement De hoogwelgeborene vrouwe Helena Gesina baronesse van Coeverden en jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, beide in het Ambt Hardenbergh, roijeren ten behoeve van Jan Luiten de Lange en Trijntje van de Schoot, beide te Blokzijl  
49 03-07-1843 Publieke verkooping van gras Ten verzoeke van den hoogwlegeboren heer jonkheer Jacob van Foreest van Heemse in het Ambt Hardenbergh  
50 03-07-1843 Publieke definitieve toewijzing van vastgoed Ten verzoeke van Gerrit Jan Bouwhuis, landbouwer in het Ambt Hardenbergh Van eenige perceelen vastgoed, gelegen in het Ambt Hardenbergh, die bedankt zijn
51 10-07-1843 Protest Ten verzoeke van Hendrik Edelijn te Hardenbergh tegen Jan Herman Wandscheer te Hardenbergh  
52 03-08-1843 Publieke verkooping van rogge Ten verzoeke van Berend Venebrugge in het Ambt Hardenbergh  
53 08-08-1843 Publieke verkooping van rogge Ten verzoeke van Carel Venebrugge in het Ambt Hardenbergh, als gemagtigde van Berend Venebrugge in het Ambt Hardenbergh  
54 09-08-1843 Publieke verkooping van rogge Ten verzoeke van Cornelis Johannes van Riemsdijk, woonende in de Stad Hardenbergh  
55 10-08-1843 Publieke verkooping van rogge Ten verzoeke van Cornelis Johannes van Riemsdijk, in de Stad Hardenbergh woonachtig  
56 27-09-1843 Publieke verkooping van boekweit Ten verzoeke van de heeren Gerrit Crull te Venebrugge in het koningrijk Hanover, en Berend Venebrugge in het Ambt Hardenbergh  
57 27-09-1843 Publieke verkooping van schapen Ten verzoeke van Hendrik Wesseling in het Ambt Hardenbergh  
58 30-09-1843 Volmagt Door mejuffrouw Johanna Fredrica Hamilton of Silvertonhil, echtgenoote van den heer Lubbertus Bosch, beide te Hardenberg, op den heer Wilhelm op den Hoff te Rees  
59 09-10-1843 Volmagt Jan Herm Venebrugge in het Ambt Hardenbergh op Fredrik Godfried Houck te Deventer  
60 09-10-1843 Volmagt Jan Herman Wandscheer te Hardenbergh op Marinus van Doorninck Adamszoon te Deventer  
61 23-10-1843 Testament Hendrika Kelder, echtgenoote van Gerrit Jan Snijders in het Ambt Hardenbergh, testatrice  
62 23-10-1843 Testament Gerrit Jan Snijders in het Ambt Hardenbergh, testateur  
63 31-10-1843 Procuratie Matthijs Perinus Ente in het Ambt Hardenbergh, op Jan Kalff te Amsterdam  
64 02-11-1843 Protest Ten verzoeke van Berend Venebrugge in het Ambt Hardenbergh tegen Jannes Martens in de Stad Hardenbergh  
65 06-11-1843 Roijement De heer Lubbertus Bosch te Hardenbergh, roijeert ten voordeele van Jan Herman Wandscheer en van Gerritjen Kluvers, beide in de Stad Hardenbergh  
66 09-11-1843 Protest Ten verzoeke van Christina Tabbert te Koevorden tegen Hilbrand Jan Thomas ter Steeg te Hardenbergh  
67 10-11-1843 Obligatie met hypotheek Jannes Martens en Jennegien Ekelhof, beide in de Stad hardenbergh, debiteuren, en Hendrik Schutte in het Ambt Hardenbergh, crediteur Verbonden eenig vastgoed staande en gelegen in de gemeente Stad Hardenbergh, voor f. 550
68 04-12-1843 Protest Ten verzoeke van Jan Hendrik Edelijn te Hardenbergh tegen Berend Nijzink in het Ambt Hardenbergh  
69 08-12-1843 Publieke verkooping van mobilia Ten verzoeke van Geertruid Holtman, echtgenoote van Jan hermen Joosten, beide te Gramsbergen  
70 16-12-1843 Protest Ten verzoeke van Jan Hendrik Edelijn te Hardenbergh tegen Martinus Marten Bruins in het Ambt Hardenbergh  
71 21-12-1843 Procuratie Jannes Voorhuis te Vriezenveen en Berend Nijzink in het Ambt Hardenbergh